Vraag & Antwoord

Welke factoren kunnen bijdragen aan het benutten van apps op het gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid door...

Uit onderzoek blijkt dat kwetsbare mensen (zoals mensen met een laag opleidingsniveau, laaggeletterdheid of hogere leeftijd) meer moeite hebben om apps op het gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid te gebruiken, terwijl het gebruik van deze apps juist kan bijdragen aan het welzijn van deze burgers...

Ik ben op zoek naar arbeidsdeskundigen en re-integratiebegeleiders die binnen of buiten het UWV ervaring hebben met...

Op 31 oktober spreek ik op een congres voor arbeidsdeskundigen en reintegratie-begeleiders. Op dit congres willen we een workshop geven over PG in deze sector. Ik ben op zoek naar iemand uit het veld die dit samen met mij zou willen vormgeven.

Wie is of kent een fysiotherapeut die vertrouwd is met het werken vanuit de ICF en van uit Positieve Gezondheid?

Samen met Yvonne Heerkens maak ik een online nascholing voor fysiotherapeuten over de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) en Positieve Gezondheid. Graag zouden wij de ervaringen van een fysiotherapeut in de praktijk willen inbrengen in deze nascholing. Het gaat om een...

Wie kan workshop Positieve Gezondheid geven en zou dit willen verbinden met PGO? We zoeken voor onze toolkit nog...

https://www.hannn.eu/nieuws/toolkit-positieve-gezondheid-via-pgo-geintroduceerd-tijdens-slimme-zorg-estafette-in-het-medisch-centrum-leeuwarden

Wie is bekend met huisartspraktijken die expliciet aandacht besteden aan zingeving(s-vragen en aanbod)? Bijvoorbeeld...

iPH is betrokken bij het project 'Kenniswerkplaats zorg voor zingeving thuis' en het brancheproject daarbinnen over de rol van huisartspraktijken (van ZonMw)...

Uitgelicht

Op welke plekken en manieren komen inwoners van jouw gemeente in aanraking met initiatieven rond positieve gezondheid?

Ik stel deze vraag voor een project waar ik inzit vanuit HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands), voor de provincie Fryslân. Zij werken aan het in kaart brengen van alle positieve gezondhiedsprojecten in de provincie en daarbuiten. Vandaar mijn vraag op deze plek, want op Google kom ik...

Kerngezond Vlissingen wil trainingen en workshops organiseren waarin multidisciplinair samenwerken (MDO) vanuit...

Binnen Kerngezond Vlissingen (samenwerking medisch en sociaal domein) werken we vanuit positieve gezondheid. In trainingen en workshops willen we alle aangesloten professionals meenemen in deze manier van werken, zowel een op een met de inwoner maar ook in de integrale samenwerking en MDO's. Waar wordt in...

Hoe kunnen we het werken vanuit Positieve Gezondheid verenigen met onze gebruikte werkwijze Triple C, zonder de...

Wij werken in de organisatie volgens de visie Triple C. Omdat deze visie goed aansluit bij de diverse doelgroepen die we ondersteunen en past bij onze organisatiestructuur. Vanuit de visie triple C werken we vanuit 7 behoeftegebieden (veiligheid, relaties, regie, eigenwaarde, betekenisgeving, zich...

In voorbereiding op onderzoek naar invloed van Positieve Gezondheid en Persoonsgerichte zorg op de huisartsenzorg,...

Beste lezer, mijn naam is Mireille Huiszoon, ik werk als POH-Somatiek in een huisartsenpraktijk in Zeeland, daarnaast volg ik de master Healthy Ageing aan de Fontys Hogeschool. Voor de organisatie waar onze praktijk aan verbonden is (ZHCO-PeriScaldes) ga ik onderzoek doen naar het werken vanuit Positieve...

Wie heeft ervaring met het toepassen van Positieve Gezondheid in de setting klantmanagers WMO, Werk en Inkomen, Doel...

Ik zou heel blij zijn als er een filmpje beschikbaar is over hoe je een gesprek voert inclusief Positieve Gezondheid.

Op welke manieren kan je het gedachtegoed Positieve Gezondheid inzetten middels digitalisering?” (Met de nadruk op...

In de Positieve Gezondheid training die ik nu geef ontmoet ik twee apothekers. We oefenen met elkaar het verbinding maken, houden en de ander echt zien.

Zij stoeien nu vooral met de vraag hoe zij PG kunnen inzetten en verbinding kunnen maken terwijl de digitalisering bij hen vakgebied de focus...

Wie heeft ervaring met het toepassen en implementeren van Positieve Gezondheid binnen een fysiopraktijk. Welke...

Ik ga binnenkort als trainer een workshop geven aan een fysiopraktijk. Ze zijn bekend met het gedachtengoed positieve gezondheid maar willen vooral getraind worden in de praktische toepassingen hiervan. Wat kan ik er mee na het invullen van het spinnenweb, maar ook hoe pas ik het gedachtengoed toe binnen...

Met welke associatiekaarten rondom Positieve Gezondheid werken jullie graag?

Ik geef binnenkort een workshop 'Gezonde Taal' waarbij de principes van Positieve Gezondheid centraal staan. Graag wil ik een set associatiekaarten aanschaffen om als werkvorm toe te passen. Er is echter zoveel op de markt. Waar hebben jullie goede ervaringen mee? Dank alvast! 

Wie heeft er ervaring met de implementatie van Positieve Gezondheid in de keten nulde en eerste lijn voor kwetsbare...

Alle professionals zijn geschoold in Positieve Gezondheid maar men vindt het lastig hoe nu verder. Tips hoe we deze hobbel kunnen nemen?


Kwetsbare ouderen
implementeren
tijd
doelgroep 

Wie heeft er leuke pakkende stellingen over Positieve Gezondheid welke gebruikt kunnen worden bij trainingen/...

De stellingen zijn bedoeld om het gesprek op gang te brengen en om interactie te laten plaatsvinden. Om een groep in beweging te brengen werk ik graag met stellingen. Wie kent er een paar?

Bij welke ervaren trainer positieve gezondheid kan ik als trainer-in-opleiding een keer meelopen?

Ik ben als IPH Trainer in opleiding op zoek naar een ervaren trainer die trainingen geeft in organisaties en instellingen en met wie ik een keer mee kan lopen met een training (als toeschouwer).

Ik ben bereikbaar via e-mail: steenbakkersadrienne@gmail.com of telefonisch 06-22149596.

Wie kent er, voor het thema cultuur en gezondheid, goede voorbeelden van samenwerking vanuit de eerste lijn met de...

We werken vanuit het iPH| Alles is Gezondheid samen met het LKCA om het thema cultuur en gezondheid op de agenda te krijgen in de eerste lijn als 'handelingsperspectief' vanuit Positieve Gezondheid en het andere gesprek. Ik ben voor het thema cultuur en gezondheid op zoek naar goede voorbeelden van...

Wie heeft er ervaring met het werken met Positieve Gezondheid binnen de Gehandicapten Zorg?

Graag zou ik in aanraking komen met iemand die ervaring heeft om binnen een (grote) instelling voor mensen met een verstandelijke beperking positeve gezondheid al vorm  hebben gegeven of mee bezijg zijn, en ook al geimplementeerd hebben of voornemens zijn. 

Dit in combinatie met LACCS bijvoorbeeld;...

Welke betekenis geven jullie aan Positieve Gezondheid in het zo zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen?

Ik zou graag eens een digitale sessie (klein aantal deelnemers) wensen, voor wie er bezig is om Positieve Gezondheid in de thuiszorg te implementeren.

Hoe wordt het benut als middel voor wijkgerichte samenwerking tussen professionals, vitaliteit van ouderen te bevorderen en het versterken/ benutten...

Is er een vragenlijst beschikbaar voor Positieve Gezondheid in het ECD (Nedap ONS) ?

Beste allemaal,

Sinds kort zijn wij in het dorp bezig met het introduceren van de visie Positieve Gezondheid. In het cluster is iedereen enthousiast en zijn we aan het kijken hoe we het concept PG bruikbaar kunnen maken voor de wijkverpleegkundigen. Nu is mijn vraag of hier organisaties zijn die de...

In het kader van mijn opleiding Train de trainer positieve gezondheid (IPH) ben ik op zoek naar een ervaringsplek om...

Even ter kennismaking:

Mijn naam is Meike van der Burgh-Smit. Ik heb uitgebreide ervaring in de zorg als voormalig verpleegkundige, onderzoeker, veranderkundige, adviseur, directeur en bestuurder. Daarnaast ben ik spreker en facilitator op symposia, workshops en trainingen in de zorg. Positieve...

Hoe bepaal je of en wanneer het andere gesprek geslaagd is? Is er een doel waar je binnen het gesprek naar toe werkt?

Het ‘andere gesprek’ wordt op allerlei verschillende manieren en onder allerlei noemers (zoals het andere gesprek, het oplossingsgerichte gesprek, het persoonsgerichte gesprek) in de praktijk gebracht. Maar daar hangen ook nog wel wat vragen omheen. In welke situaties zet je bijvoorbeeld een ander...

Zijn er professionals die ervaring hebben met het verminderen van pijn door middel van Positieve Gezondheid? Ik ben...

Waarin duidelijk naar voren komt dat de pijn verminderd als de leefstijl is verbeterd door het inzetten van Positieve Gezondheid. 

Wie gebruikt er Positieve gezondheid (Spinnenweb) in de ouderenzorg/verpleeghuizen en kan mij daarover...

Als fysiotherapeut ben ik werkzaam in een verpleeghuis en ik zou graag de stap willen zetten om het spinnenweb in te gaan zetten in mijn behandelingen.
Graag kom in ik contact met andere die dit al doen om vragen te kunnen stellen en het daarna ook daadwerkelijk toe te passen.

Wie kan mij vertellen welke (betrouwbaar/valide) meting geschikt is om effecten van buurtinitiatieven te monitoren,...

Het gaat om het buurtinitiatief Buurtclub Leefstijl (www.buurtclubleefstijl.nl) , dat buiten het medische circuit staat en aandacht heeft voor sociale aspecten, welzijn en welbevinden. Deelnemers hebben allen hun eigen intrinsieke motivatie waarom zij willen deelnemen aan Buurtclub Leefstijl. Maar wie kan...

Waar zijn goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de wijk in Limburg?

Hallo,

Vanuit de beweging Limburg Positief Gezond zijn we op zoek naar goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de wijk in Limburg.
Wie kan en wil daarover iets met ons delen. Zowel burgerinitiatieven en initiatieven van organisaties/ professionals zijn welkom.

Welke onderzoeksopbrengsten zijn beschikbaar over de toepassing van Positieve Gezondheid in de wijk?

Vanuit de beweging Limburg Positief Gezond zijn we op zoek naar welke onderzoeksgegevens er al zijn over het toepassen van Positieve Gezondheid in de wijk.
Landelijk of regionaal.

Welke paramedische zorgverleners in regio Limburg/Brabant hebben al ervaring met het implementeren van Positieve...

Binnen onze organisatie zijn we aan het onderzoeken of we positieve gezondheid kunnen implementeren in de gehele organisatie, Van management tot patiëntenzorg. Daarbij zou ik graag sparren over aanpak, kansen, limits etc. binnen een paramedische praktijk.

Hoe kan ik Positieve Gezondheid (Spinneweb) inzetten voor het meten van gezondheid van een wijk? Is hier een...

Voor mijn afstudeeronderzoek wil ik de wensen en behoeften ten aanzien van het bevorderen van gezondheid en welzijn in kaart brengen. Ik ben op zoek naar een manier waarop dit het beste kan en ben nu bij het Spinnenweb van Positieve gezondheid gekomen. Is er een vragenlijst of iets dergelijks wat...

Wie heeft er ervaring met toepassen van Positieve Gezondheid bij cliënten in de GGZ?

Een cliënt in de GGZ kan 2 petten op hebben. In hoeverre gaat dan "de regie terugleggen" werken? Spreek je dan juíst de "verkeerde" aan?

Wie kent er praktijkvoorbeelden uit het sociaal werk of welzijnswerk in het werken met Positieve Gezondheid (en het...

In onze organisatie gaan we aan de slag met Positieve Gezondheid. De eerste stap is dat we met het team een basistraining volgen om kennis te maken met het gedachtengoed van Machteld Huber/IPH. Ik ben op zoek naar voorbeelden uit de praktijk vanuit sociaal werkers die hier al wat langer mee aan de slag...

Heeft iemand ervaring met het regelen van SKJ-accreditatie voor de basistraining Positieve Gezondheid? Dit is...

Als organisatie gaan we in de nabije toekomst veel socialwerkers trainen. Zij vallen niet onder de georganiseerde accreditatiepunten van het IPH. Deze accreditatiepunten richting zich op het medische vlak. Jeugd en gezinswerkers, dus ook medewerkers binnen het sociaal wijk team werken met...

Zijn er professionals in het bezit van woordenlijsten Arabisch, Farsi en Tigrinya om de begrippen van de...

Incluzio Sociale Basis wil graag het gedachtegoed van IPH delen met de statushouders in Venlo.

Hoe passen zorgaanbieders positieve gezondheid toe binnen de organisatie en met cliënten?

Er komt steeds meer aandacht voor positieve gezondheid, zo ook in de psychologenpraktijk waar ik werkzaam ben. Wij zijn op zoek naar ervaringen van andere zorgaanbieders in het toepassen van positieve gezondheid, zowel intern in de organisatie (vitaliteit, voortgangs- en functioneringsgesprekken, etc.) en...

Wie heeft er ervaring met Positieve gezondheid binnen de wijkverpleging?

Binnen onze thuizorgorganisatie gaan we Positieve gezondheid implementeren. Ik ben op zoek naar andere thuiszorgorganisaties om ervaringen mee te delen en van te leren. 

Hoe hebben anderen de implementatie concreet aangepakt op verschillende gebieden? (draagvlak, scholing, inrichting zorgdossier...

Zijn er professionals die gebruikmaken van een intervisiemethode gebaseerd op positieve gezondheid? Of waarin de...

Het hebben van het goede gesprek, de eigen kracht, groei en ontwikkeling bij de ander aanwakkeren is wat we als professionals graag doen in ons werk. Het werken met het spinnenweb en oplossingsgerichte vraagstelling helpen hierbij. Maar als we zelf reflecteren tijdens professionele intervisie, hoe doen we...

Wie kan een huisarts aanraden (of is zelf een huisarts) die inspirerend en met praktische voorbeelden kan vertellen...

Wie heeft er tips voor een huisarts (of is zelf een huisarts) die al wat langer actief met Positieve Gezondheid werkt in zijn/haar huisartsenpraktijk. En die daar inspirerend en met praktische voorbeelden over kan vertellen. De kennis over wat PG is (achtergrond etc) is er al, iedereen heeft training...

Zijn er ook al organisaties die een format hebben ontwikkeld voor de jaar/ontwikkelgesprekken met medewerkers,...

Wij zijn bezig om positieve gezondheid ook een plek te geven in onze jaar/ontwikkelgesprekken met onze medewerkers. Het document: "Hoe positieve gezondheid past binnen de werkomgeving" en de handreiking heb ik gelezen. Heel verhelderend! Zijn er ook al organisaties die een stap verder zijn en al een...

Zijn er mensen met ervaring met het implementeren van Positieve Gezondheid binnen de Geriatrische Revalidatie zorg,...

Binnen onze afdeling zijn we bezig met het opstellen van een onderzoeksagenda. Positieve gezondheid wordt mogelijk één van de thema's.

Ik ben benieuwd naar eerder opgedane ervaringen binnen deze doelgroep, en/of op zoek naar mogelijke samenwerking hierin.

Zijn er mensen die ervaring hebben met het Spinnenweb in relatie tot samenlevingsopbouw?

 In Delfzijl willen we vanuit een individuele start een vertaling maken naar de leefbaarheid op straat, buurt en wijkniveau. Dit alles op basis van positieve gezondheid.

Wist je dat je zelf een methode kan toevoegen op onze Evaluatiewijzer?

Wist je dat je zelf een methode kan toevoegen op onze Evaluatiewijzer?

 

De Evaluatiewijzer biedt een verzameling van bestaande methoden – opgehaald in het veld – waarmee we kunnen leren van het werken met Positieve Gezondheid. De Evaluatiewijzer is tot stand gekomen samen met de mensen en...