Vraag & Antwoord

Ben jij fysiotherapeut, werk je met Positieve Gezondheid, en is dat voor jou de manier om samen te werken in de wijk?

Voor het maken van een online scholing over samenwerken in de wijk aan de hand van Positieve Gezondheid vanuit het perspectief van de fysiotherapeut zoek ik iemand die het leuk vindt om daar aan bij te dragen.

Welke zorgorganisatie heeft Positieve Gezondheid verwerkt in Elektronisch Cliëntendossier (ECD) van O.N.S. / Nedap?...

Er is een zorgorganisatie die mij heeft gevraagd hoe Positieve Gezondheid te verwerken in ECD van O.N.S / Nedap. Graag willen ze hier hulp bij en bruikbare tips.

Wie bij Sociale Zaken van een gemeente gebruikt Positieve Gezondheid bij de begeleiding van mensen naar...

In gespreksvoering bij Sociale Zaken wordt vooral de zelfredzaamheidsmatrix ingezet. Ik ben op zoek naar gemeenten die gebruik maken van Positieve Gezondheid (het spinnenweb) in hun gespreksvoering. Mijn vermoeden is dat met name het gesprek over kwaliteit van leven en zingeving relevante informatie...

Welke richtlijnen zijn er over het registeren van de tijdsbesteding m.b.t. het spinnenweb in het HIS...

Tijdens een training kwam een vraag naar voren welke ICPC-code of code (ruiter) je kunt gebruiken in het HIS om aan te geven dat er een gesprek is geweest met behulp van het spinnenweb, of gevraagd is om het spinnenweb in te vullen. Zodat andere zorgverleners in de praktijk (gebruiken hetzelfde...

Heeft een van jullie ervaring/ suggestie m.b.t. kwalitatief en kwantitatief onderzoek in realisatie tot Positieve...

Ik zou de graag het effect (impact) willen meten op verschillende onderdelen van de implementie van Posituieve Gezondheid.

Brononderzoek heeft zeker al het een en ander opgeleverd echter maak ik graag gebruik van dit netwerk voor inspiratie.

Alvast Dank!

Wie werkt er met Positieve Gezondheid binnen HR management en implementeert IPH in organisaties?

Graag kom ik met je in gesprek om van elkaar te leren 'hoe PG binnen organisaties met medewerkers geimplementeerd kan worden" Of Wie kent iemand waarmee ik in gesprek kan komen over het implementeren van positieve gezondheid in bedrijven. Zelf ben ik in gesprek hierover met verschillende HR en...

Op welke plekken en manieren komen inwoners van jouw gemeente in aanraking met initiatieven rond positieve gezondheid?

Ik stel deze vraag voor een project waar ik inzit vanuit HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands), voor de provincie Fryslân. Zij werken aan het in kaart brengen van alle positieve gezondhiedsprojecten in de provincie en daarbuiten. Vandaar mijn vraag op deze plek, want op Google kom ik...

Wie heeft er voorbeelden van profiel beschrijvingen/ vacatureteksten voor de werving van interne trainers Positieve...

De Zeeuwse Zorg Coalitie is een samenwerkingsverband en voornemens om actief samen scholing aan te bieden aan verbonden medewerkers. Hiervoor willen wij graag externe trainers inhuren, als interne medewerkers opleiden.

Een aantal van onze organisaties wil dus ook eigen trainers gaan opleiden, maar is...

OPROEP

Er zijn plaatsen vrij gekomen voor de train de trainer Positieve Gezondheid. Wie doet mee?

Vanuit de welzijnsorganisatie Participe gaan we met iPH vanaf 1 sept 6 trainers opleiden. Er zijn 2 plekken vrij gekomen waardoor we nu besloten hebben om de train de trainer open te stellen voor iedereen.

Dus heb je de basis training reeds gevolgd en liljkt het je leuk om het gedachtegoed verder uit...

Ik ben op zoek naar arbeidsdeskundigen en re-integratiebegeleiders die binnen of buiten het UWV ervaring hebben met...

Op 31 oktober spreek ik op een congres voor arbeidsdeskundigen en reintegratie-begeleiders. Op dit congres willen we een workshop geven over PG in deze sector. Ik ben op zoek naar iemand uit het veld die dit samen met mij zou willen vormgeven.

Wie is of kent een fysiotherapeut die vertrouwd is met het werken vanuit de ICF en van uit Positieve Gezondheid?

Samen met Yvonne Heerkens maak ik een online nascholing voor fysiotherapeuten over de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) en Positieve Gezondheid. Graag zouden wij de ervaringen van een fysiotherapeut in de praktijk willen inbrengen in deze nascholing. Het gaat om een...

Wie kan workshop Positieve Gezondheid geven en zou dit willen verbinden met PGO? We zoeken voor onze toolkit nog...

https://www.hannn.eu/nieuws/toolkit-positieve-gezondheid-via-pgo-geintroduceerd-tijdens-slimme-zorg-estafette-in-het-medisch-centrum-leeuwarden

Wie is bekend met huisartspraktijken die expliciet aandacht besteden aan zingeving(s-vragen en aanbod)? Bijvoorbeeld...

iPH is betrokken bij het project 'Kenniswerkplaats zorg voor zingeving thuis' en het brancheproject daarbinnen over de rol van huisartspraktijken (van ZonMw)...

Kerngezond Vlissingen wil trainingen en workshops organiseren waarin multidisciplinair samenwerken (MDO) vanuit...

Binnen Kerngezond Vlissingen (samenwerking medisch en sociaal domein) werken we vanuit positieve gezondheid. In trainingen en workshops willen we alle aangesloten professionals meenemen in deze manier van werken, zowel een op een met de inwoner maar ook in de integrale samenwerking en MDO's. Waar wordt in...

Hoe kunnen we het werken vanuit Positieve Gezondheid verenigen met onze gebruikte werkwijze Triple C, zonder de...

Wij werken in de organisatie volgens de visie Triple C. Omdat deze visie goed aansluit bij de diverse doelgroepen die we ondersteunen en past bij onze organisatiestructuur. Vanuit de visie triple C werken we vanuit 7 behoeftegebieden (veiligheid, relaties, regie, eigenwaarde, betekenisgeving, zich...

In voorbereiding op onderzoek naar invloed van Positieve Gezondheid en Persoonsgerichte zorg op de huisartsenzorg,...

Beste lezer, mijn naam is Mireille Huiszoon, ik werk als POH-Somatiek in een huisartsenpraktijk in Zeeland, daarnaast volg ik de master Healthy Ageing aan de Fontys Hogeschool. Voor de organisatie waar onze praktijk aan verbonden is (ZHCO-PeriScaldes) ga ik onderzoek doen naar het werken vanuit Positieve...

Wie heeft ervaring met het toepassen van Positieve Gezondheid in de setting klantmanagers WMO, Werk en Inkomen, Doel...

Ik zou heel blij zijn als er een filmpje beschikbaar is over hoe je een gesprek voert inclusief Positieve Gezondheid.

Op welke manieren kan je het gedachtegoed Positieve Gezondheid inzetten middels digitalisering?” (Met de nadruk op...

In de Positieve Gezondheid training die ik nu geef ontmoet ik twee apothekers. We oefenen met elkaar het verbinding maken, houden en de ander echt zien.

Zij stoeien nu vooral met de vraag hoe zij PG kunnen inzetten en verbinding kunnen maken terwijl de digitalisering bij hen vakgebied de focus...

Wie heeft ervaring met het toepassen en implementeren van Positieve Gezondheid binnen een fysiopraktijk. Welke...

Ik ga binnenkort als trainer een workshop geven aan een fysiopraktijk. Ze zijn bekend met het gedachtengoed positieve gezondheid maar willen vooral getraind worden in de praktische toepassingen hiervan. Wat kan ik er mee na het invullen van het spinnenweb, maar ook hoe pas ik het gedachtengoed toe binnen...

Met welke associatiekaarten rondom Positieve Gezondheid werken jullie graag?

Ik geef binnenkort een workshop 'Gezonde Taal' waarbij de principes van Positieve Gezondheid centraal staan. Graag wil ik een set associatiekaarten aanschaffen om als werkvorm toe te passen. Er is echter zoveel op de markt. Waar hebben jullie goede ervaringen mee? Dank alvast! 

Wie heeft er ervaring met de implementatie van Positieve Gezondheid in de keten nulde en eerste lijn voor kwetsbare...

Alle professionals zijn geschoold in Positieve Gezondheid maar men vindt het lastig hoe nu verder. Tips hoe we deze hobbel kunnen nemen?


Kwetsbare ouderen
implementeren
tijd
doelgroep 

Wie heeft er leuke pakkende stellingen over Positieve Gezondheid welke gebruikt kunnen worden bij trainingen/...

De stellingen zijn bedoeld om het gesprek op gang te brengen en om interactie te laten plaatsvinden. Om een groep in beweging te brengen werk ik graag met stellingen. Wie kent er een paar?

Bij welke ervaren trainer positieve gezondheid kan ik als trainer-in-opleiding een keer meelopen?

Ik ben als IPH Trainer in opleiding op zoek naar een ervaren trainer die trainingen geeft in organisaties en instellingen en met wie ik een keer mee kan lopen met een training (als toeschouwer).

Ik ben bereikbaar via e-mail: steenbakkersadrienne@gmail.com of telefonisch 06-22149596.

Wie kent er, voor het thema cultuur en gezondheid, goede voorbeelden van samenwerking vanuit de eerste lijn met de...

We werken vanuit het iPH| Alles is Gezondheid samen met het LKCA om het thema cultuur en gezondheid op de agenda te krijgen in de eerste lijn als 'handelingsperspectief' vanuit Positieve Gezondheid en het andere gesprek. Ik ben voor het thema cultuur en gezondheid op zoek naar goede voorbeelden van...

Wie heeft er ervaring met het werken met Positieve Gezondheid binnen de Gehandicapten Zorg?

Graag zou ik in aanraking komen met iemand die ervaring heeft om binnen een (grote) instelling voor mensen met een verstandelijke beperking positeve gezondheid al vorm  hebben gegeven of mee bezijg zijn, en ook al geimplementeerd hebben of voornemens zijn. 

Dit in combinatie met LACCS bijvoorbeeld;...

Welke betekenis geven jullie aan Positieve Gezondheid in het zo zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen?

Ik zou graag eens een digitale sessie (klein aantal deelnemers) wensen, voor wie er bezig is om Positieve Gezondheid in de thuiszorg te implementeren.

Hoe wordt het benut als middel voor wijkgerichte samenwerking tussen professionals, vitaliteit van ouderen te bevorderen en het versterken/ benutten...

Is er een vragenlijst beschikbaar voor Positieve Gezondheid in het ECD (Nedap ONS) ?

Beste allemaal,

Sinds kort zijn wij in het dorp bezig met het introduceren van de visie Positieve Gezondheid. In het cluster is iedereen enthousiast en zijn we aan het kijken hoe we het concept PG bruikbaar kunnen maken voor de wijkverpleegkundigen. Nu is mijn vraag of hier organisaties zijn die de...

In het kader van mijn opleiding Train de trainer positieve gezondheid (IPH) ben ik op zoek naar een ervaringsplek om...

Even ter kennismaking:

Mijn naam is Meike van der Burgh-Smit. Ik heb uitgebreide ervaring in de zorg als voormalig verpleegkundige, onderzoeker, veranderkundige, adviseur, directeur en bestuurder. Daarnaast ben ik spreker en facilitator op symposia, workshops en trainingen in de zorg. Positieve...

Hoe bepaal je of en wanneer het andere gesprek geslaagd is? Is er een doel waar je binnen het gesprek naar toe werkt?

Het ‘andere gesprek’ wordt op allerlei verschillende manieren en onder allerlei noemers (zoals het andere gesprek, het oplossingsgerichte gesprek, het persoonsgerichte gesprek) in de praktijk gebracht. Maar daar hangen ook nog wel wat vragen omheen. In welke situaties zet je bijvoorbeeld een ander...

Zijn er professionals die ervaring hebben met het verminderen van pijn door middel van Positieve Gezondheid? Ik ben...

Waarin duidelijk naar voren komt dat de pijn verminderd als de leefstijl is verbeterd door het inzetten van Positieve Gezondheid. 

Wie gebruikt er Positieve gezondheid (Spinnenweb) in de ouderenzorg/verpleeghuizen en kan mij daarover...

Als fysiotherapeut ben ik werkzaam in een verpleeghuis en ik zou graag de stap willen zetten om het spinnenweb in te gaan zetten in mijn behandelingen.
Graag kom in ik contact met andere die dit al doen om vragen te kunnen stellen en het daarna ook daadwerkelijk toe te passen.

Wie kan mij vertellen welke (betrouwbaar/valide) meting geschikt is om effecten van buurtinitiatieven te monitoren,...

Het gaat om het buurtinitiatief Buurtclub Leefstijl (www.buurtclubleefstijl.nl) , dat buiten het medische circuit staat en aandacht heeft voor sociale aspecten, welzijn en welbevinden. Deelnemers hebben allen hun eigen intrinsieke motivatie waarom zij willen deelnemen aan Buurtclub Leefstijl. Maar wie kan...

Waar zijn goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de wijk in Limburg?

Hallo,

Vanuit de beweging Limburg Positief Gezond zijn we op zoek naar goede voorbeelden van Positieve Gezondheid in de wijk in Limburg.
Wie kan en wil daarover iets met ons delen. Zowel burgerinitiatieven en initiatieven van organisaties/ professionals zijn welkom.

Welke onderzoeksopbrengsten zijn beschikbaar over de toepassing van Positieve Gezondheid in de wijk?

Vanuit de beweging Limburg Positief Gezond zijn we op zoek naar welke onderzoeksgegevens er al zijn over het toepassen van Positieve Gezondheid in de wijk.
Landelijk of regionaal.

Welke paramedische zorgverleners in regio Limburg/Brabant hebben al ervaring met het implementeren van Positieve...

Binnen onze organisatie zijn we aan het onderzoeken of we positieve gezondheid kunnen implementeren in de gehele organisatie, Van management tot patiëntenzorg. Daarbij zou ik graag sparren over aanpak, kansen, limits etc. binnen een paramedische praktijk.

Hoe kan ik Positieve Gezondheid (Spinneweb) inzetten voor het meten van gezondheid van een wijk? Is hier een...

Voor mijn afstudeeronderzoek wil ik de wensen en behoeften ten aanzien van het bevorderen van gezondheid en welzijn in kaart brengen. Ik ben op zoek naar een manier waarop dit het beste kan en ben nu bij het Spinnenweb van Positieve gezondheid gekomen. Is er een vragenlijst of iets dergelijks wat...

Wie heeft er ervaring met toepassen van Positieve Gezondheid bij cliënten in de GGZ?

Een cliënt in de GGZ kan 2 petten op hebben. In hoeverre gaat dan "de regie terugleggen" werken? Spreek je dan juíst de "verkeerde" aan?

Wie kent er praktijkvoorbeelden uit het sociaal werk of welzijnswerk in het werken met Positieve Gezondheid (en het...

In onze organisatie gaan we aan de slag met Positieve Gezondheid. De eerste stap is dat we met het team een basistraining volgen om kennis te maken met het gedachtengoed van Machteld Huber/IPH. Ik ben op zoek naar voorbeelden uit de praktijk vanuit sociaal werkers die hier al wat langer mee aan de slag...

Heeft iemand ervaring met het regelen van SKJ-accreditatie voor de basistraining Positieve Gezondheid? Dit is...

Als organisatie gaan we in de nabije toekomst veel socialwerkers trainen. Zij vallen niet onder de georganiseerde accreditatiepunten van het IPH. Deze accreditatiepunten richting zich op het medische vlak. Jeugd en gezinswerkers, dus ook medewerkers binnen het sociaal wijk team werken met...

Zijn er professionals in het bezit van woordenlijsten Arabisch, Farsi en Tigrinya om de begrippen van de...

Incluzio Sociale Basis wil graag het gedachtegoed van IPH delen met de statushouders in Venlo.

Hoe passen zorgaanbieders positieve gezondheid toe binnen de organisatie en met cliënten?

Er komt steeds meer aandacht voor positieve gezondheid, zo ook in de psychologenpraktijk waar ik werkzaam ben. Wij zijn op zoek naar ervaringen van andere zorgaanbieders in het toepassen van positieve gezondheid, zowel intern in de organisatie (vitaliteit, voortgangs- en functioneringsgesprekken, etc.) en...