Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag & Antwoord

OPROEP

Laat jouw regio ( elders in het land) aanhaken bij de campagne 30DagenGezonder van GGD'n in Noord Holland 1 - 30...

Een nieuwe gezonde gewoonte in 30 dagen! Een gezonde leefstijl is belangrijker dan ooit, blijkt tijdens de huidige COVID-19 crisis. De leefstijlcampagne van het Rijk is een goede stap, maar ook onvoldoende om mensen te activeren. Zou je wel een regionale leefstijlcampagne willen organiseren, haak dan...

Welke aanbevelingen zijn er om het spinnenweb van positieve gezondheid toegankelijker te maken in de...

Bij de wijkbewoner thuis is gebruik van het digitale spinnenweb niet altijd praktisch haalbaar. Het spinnenweb is wel een hulpmiddel om te werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We overwegen of opname van het spinnenweb in het ECD bijdraagt. Is hier al ervaring mee en zijn er misschien nog...

Wie heeft ervaring met de toepassing van de positieve gezondheid-benadering bij de doelgroep mensen met een LVB?

In verband met de opleiding/intervisie Positieve Gezondheid zou ik graag met iemand in contact willen komen die ervaring heeft met het toepassen van positieve gezondheid bij/met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) binnen behandeling.  
Uitgelicht

Wie heeft er voorbeelden van woningcorporaties die in gesprek gaan met de huurders over het uitbreiden van de...

Mijn corporatie wil met huurders van wooncomplexen aan de slag om de samenstelling van bewoners te mixen. Niet alleen 65+ maar zorgen voor ‘Magic Mix’ met vragers en dragers en uitgangspunten van Positieve Gezondheid. Wie heeft er voorbeelden? Met wie kan ik contacten?

Heb je behoefte aan een stukje zingeving en meer innerlijke rust in deze hectische tijd?

Neem dan zeker even een kijkje in bijgevoegd document. Een prachtige online tool die t/m eind mei 2020 gratis is voor alle healthcare professionals worldwide.

Zijn er voorbeelden hoe je in de verantwoording aan de opdrachtgever een sturingsmatrix/indicatoren benoemd? Hoe...

Binnenkort gaan we aan de slag om met de gemeente een sturingsmatrix vast te stellen. Hiervoor geven we input aan de indicatoren, die gebruikt worden om resultaten te meten/vertellen. Onze gemeente wil vanuit de visie van Positieve Gezondheid werken/laten werken. Eerder gebruikte we zelf omschreven...

Hoe verhoudt het meten van gezondheid zich tot het uitgangspunt 'gezondheid is niet het doel, maar het middel om...

Deze vraag heb ik gesteld n.a.v. de webinar van 15 juli. Deze webinar ging over het evalueren van positieve-gezondheid-initiatieven en het meten van de effecten/impact van de inzet van positieve gezondheid.

Fysiotherapeuten gezocht voor onderzoek naar ervaringen over de workshop ‘Positieve Gezondheid’.

In samenwerking met Limburg Meet (LIME) en Zuyd Hogeschool onderzoeken drie van onze studenten de ervaringen van fysiotherapeuten van de workshop ‘Positieve Gezondheid’ (PG). Zij zijn op zoek naar fysiotherapeuten die deze workshop hebben gevolgd en bereid zijn hun ervaringen in online interviews van...

Hoe is de samenwerking georganiseerd tussen het sociaal- en medisch domein binnen uw gemeente? Is hiervoor...

In Breda is gestart met "Verbindingsprofessionals JGZ" die de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein gaan versterken. Voor het goed inrichten van deze functie ben ik op zoek naar ervaringen uit het land.

Wie wil data van (en/of ervaringen met) de 'Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid' delen? (t.b.v. studie/onderzoek)

Aan de Hanzehogeschool Groningen volg ik de masteropleiding healthy ageing professional . Tijdens de studie werk ik aan de ontwikkeling van een sociale innovatie om overgewicht bij laaggeletterden aan te pakken. Voor mijn onderzoek heb ik 1-op-1 contact met tien laaggeletterden. Collectieve data geven...

Welke elementen zijn van belang bij het neerzetten (en behouden) van een goede samenwerking tussen zorg & welzijn,...

Bij het implementeren van Welzijn Op Recept is het belangrijk dat er vanaf het begin wordt geïnvesteerd in de samenwerking. Het is hierbij van belang dat men elkaars professionele werkwijzen leert kennen, maar elkaar vooral ook op persoonlijk vlak leert kennen. Ik ben benieuwd naar praktijk gerelateerde...
Uitgelicht

Wie heeft er een aanbevelingen om het spinnenweb van Positieve Gezondheid toegankelijker te maken in de...

Graag kom ik in contact met thuiszorgorganisaties/wijkverpleegkundigen die (wel eens) een gesprek voeren met een cliënt op basis van het spinnenweb. Bij de wijkbewoner thuis is gebruik van het digitale spinnenweb niet altijd praktisch haalbaar. Het spinnenweb is wel een hulpmiddel om te werken vanuit...

Wie heeft er ervaring met het implementeren van 'positieve gezondheid' binnen hun fysiotherapiepraktijk?

Ik zou graag in mijn fysiotherapiepraktijk positieve gezondheid breder willen implementeren. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee, of een stappenplan hoe dit het handigst te realiseren is?

Heeft u mooie voorbeelden van de brede blik op gezondheid (in relatie tot de koplopertafel Verzekeraars:...

Dit is een vraag in relatie tot de Koplopertafel Verzekeraars waar onlangs een startdocument van is gepubliceerd. Lees er meer over op de volgende webpagina: https://iph.nl/startdocument-koplopertafel-verzekeraars/

Wat de beste manier (op papier, digitaal of op een andere manier) om de uitslag van de positieve gezondheid tool aan...

Wij zijn studenten van de opleidingen verpleegkunde en voeding & diëtetiek, die onderzoek doen naar het gebruik van de positieve gezondheid tool. Hiervoor zijn wij benieuwd naar antwoord op de bovenstaande vragen! 

Filmpjes gezocht met toepassing IPH gesprekstool / positieve gezondheid.

We hebben als ROC Midden-Nederland een keuzedeel Positieve gezondheid in ontwikkeling. Nu zijn we op zoek naar filmpjes met toepassingen van positieve gezondheid en de tool die we in de lessen kunnen gebruiken. Alex Jansen Vitaliteitslab ROC Midden-Nederland Vitaliteitslab@rocmn.nl

Wie heeft ervaring met het toepassen van de methodiek van positieve gezondheid in het "andere gesprek" met...

Ons doel is positieve gezondheid te integreren in de werkomgeving  en de traditionele gesprekcyclus hier op aan te passen

Wie heeft ervaring met het bereiken en in kaart brengen van de minima-doelgroep? En wilt hierover zijn/haar...

Wij van Espria ledenvereniging willen een ondersteunend aanbod voor minima ontwikkelen maar merken dat het lastig is om deze doelgroep te bereiken. De gemeente heeft deze doelgroep wel in beeld maar via dat kanaal kan de behoefte die in kaart is gebracht gekleurd zijn en sociaal gewenste antwoorden...

Wie heeft er een gemeentelijk beleidsplan sociaal domein op basis van het gedachtegoed positieve gezondheid?

Een Limburgse gemeente wil een nieuw beleidsplan sociaal domein ontwikkelen (o.a. beleidsdossiers jeugd, onderwijs, wmo, praticipatie en gezondheid), waarbij het concept en gedachtegoed van postieve gezondheid centraal staat. Wie heeft er een voorbeeld? Alvast bedankt!

Wie heeft er ervaring met, of voorbeelden van, het digitaal aanbieden van de basismodule Positieve Gezondheid?

We hebben als GGD IJsselland gecertificeerde trainers in huis en zoeken naar (al bestaande) digitale mogelijkheden. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!

Wie wenst een voorbeeldmodel te delen van een projectaanvraag voor subsidie met als thema 'Positieve Gezondheid in...

Provincie Limburg heeft momenteel een 2 tal fondsen die kleinschalige burgerinitiatieven omarmen met een bedrag. Ik heb binnenkort een overleg en wil ze dan kennis laten maken met Positieve Gezondheid. Wie kan er een projectaanvraag voor subsidie met mij delen die ik kan gebruiken? Ik werk als...

Wie heeft er een goed, lokaal voorbeeld waarin professionals uit zorg en welzijn structureel de sociale problematiek...

Ik ben benieuwd wie er in staat is geweest structureel een positie te creëren (en financieren) tussen de domeinen zorg en welzijn. Een positie die de brugfunctie mag zijn tussen de sociale problematiek, waaronder eenzaamheid, en de medische kant waar deze problematiek vaak als eerst gesignaleerd wordt....

Begeleid of behandel jij mensen met een licht verstandelijke beperking, van zestien jaar en ouder? Heb je zin en...

Begeleid of behandel jij mensen met een licht verstandelijke beperking, van zestien jaar en ouder? Heb je zin en tijd? Help ons bij het testen van B-Appy! B-Appy is een applicatie in ontwikkeling. We ontwikkelen een app, gebaseerd op de positieve gezondheid, die helpt bij het verbeteren van de...

Wie heeft er ervaring met het inzetten van Positieve Gezondheid binnen de praktijkondersteuning van de...

Voor een (bachelor)onderzoek naar Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk ben ik op zoek naar praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten die ervaring hebben met het inzetten van positieve gezondheid binnen de praktijkondersteuning. Graag kom ik met hen in contact...

Voel jij je als sociaal werker bekwaam in het begeleiden van cliënten met zingevingsvragen?

Wat zou je nodig hebben om nog beter te kunnen begeleiden? Sociaal werkers hebben vaak te maken met zingevingsvragen. Vragen die je niet 1-2-3 kunt beantwoorden, maar wél belangrijk zijn voor iemands gevoel van betekenis. Wij zijn heel benieuwd hoe jij hiermee omgaat. Help andere professionals door jouw...

Gezocht: langdurige zorgorganisaties die werken vanuit Positieve Gezondheid en die gericht zijn op samenwerking in...

Kijkt jouw zorgorganisatie over de eigen grenzen heen? Als je wilt werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid dan zijn de vragen en behoeften van mensen met een langdurige zorgvraag het startpunt. Om dit te kunnen faciliteren en ondersteunen betekent dit in veel gevallen dat er moet worden...

Moet het Sociaal Cultureel Werk wel onder de Wmo vallen? Binnen onze gemeente wordt het Sociaal Cultureel Werk...

Ik stoei met de gedachte dat ik misschien zelf wel ouderwets denk... Ben benieuwd naar jullie kijk hierop!

Is het mogelijk om met gebruik van het spinnenweb valide verandering op te sporen, voor en na de interventie?

Kunnen de individuele scores van het spinnenweb gebruikt worden als validatie voor Positieve gezondheid in een pre-post design?

Hoe ga je er mee om als iemand de score eigenlijk zelf te hoog vindt?

Hoe ga je om met het volgende: iemand heeft het spinnenweb ingevuld en scoort eigenlijk overal best hoog (overal ongeveer 8, laagste is 7). Ze geeft aan dat ze dit eigenlijk vreemd vindt omdat ze op dit moment een factor in haar leven heeft die, als dat opspeelt, een enorme trigger is voor haar...

Wie kan mij helpen met het vinden van wetenschappelijke artikelen over Positieve Gezondheid?

Ik kan op de site geen artikelen vinden. Daarnaast zoek ik vragenlijsten die je kan koppelen aan de items binnen het spinnenweb. Kan iemand mij helpen? Dank alvast!

Tips/info voor het implementeren van PG binnen je organisatie.

Voor de organisatie waarvoor ik werk (non-profit organisatie gericht op preventie in het sociale domein) ben ik aan het uitzoeken hoe wij het concept Positieve Gezondheid nog meer handen en voeten kunnen geven binnen onze organisatie. We willen Positieve Gezondheid uitdragen op onze site, in onze plannen...

Kan je zingeving en betekenisvolle contacten meten in “harde” resultaten, zonder het gedachtegoed van Positieve...

Het hebben van zingeving en betekenisvolle contacten blijken de meest gezondheidsbevorderende factoren te zijn. Deze factoren vergroten de veerkracht en dat is essentieel bij Positieve Gezondheid. Deze vraag heb ik gesteld n.a.v. de webinar van 15 juli. Deze webinar ging over het evalueren van...

Wie heeft er ideeën over hoe je op lokaal niveau inwoners kan ondersteunen beter gebruik te maken van e-health...

Als projectcoördinator van veel projecten in de zorg hoor ik vaak het volgende: “we hebben diverse e-health toepassing in gebruik genomen, echter we hebben onvoldoende middelen/mankracht om de patiënten/cliënten te ondersteunen in het leren hoe deze e-health toepassingen op juiste manier te...

Bestaat de evaluatiewijzer uit een te ontwikkelen set van nieuwe meetinstrumenten, of uit een overzicht van...

Deze vraag heb ik gesteld n.a.v. de webinar van 15 juli. Deze webinar ging over het evalueren van positieve-gezondheid-initiatieven en het meten van de effecten/impact van de inzet van positieve gezondheid. Tijdens de webinar hebben we het o.a. gehad over de evaluatiewijzer die momenteel wordt...

Zijn GGD-en/GGD GHOR Nederland betrokken bij de evaluatiewijzer of het ontwikkelen van een meetinstrument?

Deze vraag heb ik gesteld n.a.v. de webinar van 15 juli. Deze webinar ging over het evalueren van positieve-gezondheid-initiatieven en het meten van de effecten/impact van de inzet van positieve gezondheid. Tijdens de webinar hebben we het o.a. gehad over de evaluatiewijzer die momenteel wordt...

Welke mogelijkheden zijn er in jouw werk om kunst en cultuur te verbinden met zorg en welzijn?

Vanuit het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zetten we ons breed in om kunst en cultuur met verschillende domeinen te verbinden, dus ook met zorg en welzijn. Ik ben benieuwd welke mogelijkheden jij hier in ziet. Welke samenwerking is er nu al? Welke voorbeelden wil je met...