Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag & Antwoord

Zien jullie de armoede onder de jeugd en jongeren toenemen als gevolg van de corona-maatregelen? Wat zijn jullie...

Een onderzoeker van Universiteit Utrecht stelde deze vraag vanmorgen en ik hoop dat ik hem met jullie input verder op weg kan helpen. Tnx!

De gemeente waarin ik woon heeft geen ervaring met Positieve Gezondheid. Wie kan mij op weg helpen met het maken van...

Ik ben opgeleid tot implementatie coach en wil de gemeente de voordelen schetsen van het werken met Positieve Gezondheid. Hier hoort een duidelijk voortsel van plan van aanpak bij. Zoals een eerste kennismaking voor het gemeente bestuur en de ambtenaren. Lezing en workshops. Daarna actie richting andere...

Welke aanbevelingen zijn er om het spinnenweb van positieve gezondheid toegankelijker te maken in de...

Bij de wijkbewoner thuis is gebruik van het digitale spinnenweb niet altijd praktisch haalbaar. Het spinnenweb is wel een hulpmiddel om te werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We overwegen of opname van het spinnenweb in het ECD bijdraagt. Is hier al ervaring mee en zijn er misschien nog...

Wie heeft ervaring met de toepassing van de positieve gezondheid-benadering bij de doelgroep mensen met een LVB?

In verband met de opleiding/intervisie Positieve Gezondheid zou ik graag met iemand in contact willen komen die ervaring heeft met het toepassen van positieve gezondheid bij/met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) binnen behandeling.  

Wie heeft er voorbeelden van woningcorporaties die in gesprek gaan met de huurders over het uitbreiden van de...

Mijn corporatie wil met huurders van wooncomplexen aan de slag om de samenstelling van bewoners te mixen. Niet alleen 65+ maar zorgen voor ‘Magic Mix’ met vragers en dragers en uitgangspunten van Positieve Gezondheid. Wie heeft er voorbeelden? Met wie kan ik contacten?

Heb je behoefte aan een stukje zingeving en meer innerlijke rust in deze hectische tijd?

Neem dan zeker even een kijkje in bijgevoegd document. Een prachtige online tool die t/m eind mei 2020 gratis is voor alle healthcare professionals worldwide.

Zijn er voorbeelden hoe je in de verantwoording aan de opdrachtgever een sturingsmatrix/indicatoren benoemd? Hoe...

Binnenkort gaan we aan de slag om met de gemeente een sturingsmatrix vast te stellen. Hiervoor geven we input aan de indicatoren, die gebruikt worden om resultaten te meten/vertellen. Onze gemeente wil vanuit de visie van Positieve Gezondheid werken/laten werken. Eerder gebruikte we zelf omschreven...

Hoe verhoudt het meten van gezondheid zich tot het uitgangspunt 'gezondheid is niet het doel, maar het middel om...

Deze vraag heb ik gesteld n.a.v. de webinar van 15 juli. Deze webinar ging over het evalueren van positieve-gezondheid-initiatieven en het meten van de effecten/impact van de inzet van positieve gezondheid.

Ik ben op zoek naar gesprekspartner(s) in de regio die eveneens bezig zijn met de opleiding Positieve Gezondheid.

Als bestuurslid van ASB, Afferden Samen Beter,  ben ik aan de opleiding Positieve Gezondheid begonnen. Afferden Samen Beter is een vereniging die vanuit de uitgangspunten van Positieve Gezondheid leefbaarheid en samenhang in het dorp wil bevorderen. In februari heb ik mijn eigen Spinneweb gereed...

Is er behandeling waarbij het stoppen met gebruiken van wiet niet als voorwaarde wordt gesteld?

Jongen van 18 heeft zich gemeld bij psycholoog met vraag; rust creëren in mijn hoofd. Wiet gebruikt hij om rust te voelen. 

Zijn er professionals die ervaring hebben met workshops positieve gezondheid voor asielzoekers en...

Samen met mijn landelijke collega s gezondheidsbevordering zijn wij bezig met het ontwikkelen van een workshop positieve gezondheid voor asielzoekers en statushouders/nieuwkomers. Wij zijn op zoek naar materialen en ervaringen van professionals die mogelijk een aanvulling kunnen zijn voor onze nog te...
OPROEP

Heb jij verhalen van jongeren over wat jongerenwerkers voor hen doen in coronatijd?

De lectoraten Youth Spot (Hogeschool van Amsterdam) en Jeugd en Samenleving (Inholland) verzamelen verhalen van jongeren (16-25 jaar) over hoe zij de coronatijd beleven en de rol die het contact met jongerenwerkers voor hen speelt. Heb jij contact met jongeren die wel willen vertellen hoe het met ze gaat...

Als ik professionals uit het medisch-sociaal domein en onderwijs slim wil laten samenwerken op het gebied van jeugd...

In Breda ben ik gestart in een nieuw op te zetten functie "Verbindingsprofessional Jeugdgezondheidszorg".  Die functie richt zich op de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein en onderwijs op practisch niveau (niet zozeer beleidsmatig). Wie wil zijn/haar successen e/o valkuilen delen? 

Hoe kunnen mensen verhuizen/woningruil doen in de coronatijd?

In verband met de veiligheid voor zowel kinderen als ouders is het van belang dat ze gaan verhuizen. Moeder is zwanger en het levert haar veel stress op. Het kan uit de hand lopen in de buurt vanwege onveilige situaties. Woningruil mag niet in verband met corona, maar als je als huurder wel reageert,...

In welke steden wordt er al succesvol wijkgericht gewerkt?

Als welzijnsorganisatie Avedan in Twente zijn wij erg benieuwd hoe andere welzijn instanties het wijkgericht werken vorm hebben gegeven in hun stad. Wil je dit met ons delen? Graag horen wij reacties om van te kunnen leren! 

Fysiotherapeuten gezocht voor onderzoek naar ervaringen over de workshop ‘Positieve Gezondheid’

Wij zijn drie studenten aan de ZUYD Hogeschool in Heerlen, in samenwerking met Limburg Meet (LIME) en zuyd hogeschool doen we onderzoek naar de ervaringen van fysiotherapeuten met de workshop Positieve Gezondheid. Voor ons onderzoek zijn we op zoek naar fysiotherapeuten die de cursus PG van Limburg...

Op welke wijze kan de visie van Positieve Gezondheid opgenomen worden in de organisatiecultuur van TVN zorgt,...

Verpleegkunde studenten gaan weer aan de slag met onderzoek om Positieve Gezondheid verder handen en voeten te geven in de wijk, op de werkvloer bij Cooperatie TVN zorgt in Nijmegen. Dit keer met bovenstaande vraagstelling. Zij zijn op zoek naar artikelen/literatuur die zij kunnen betrekken in hun...

Wie heeft ervaring met het bereiken en in kaart brengen van de minima-doelgroep? En wilt hierover zijn/haar...

Wij van Espria ledenvereniging willen een ondersteunend aanbod voor minima ontwikkelen maar merken dat het lastig is om deze doelgroep te bereiken. De gemeente heeft deze doelgroep wel in beeld maar via dat kanaal kan de behoefte die in kaart is gebracht gekleurd zijn en sociaal gewenste antwoorden...

Hoe onderzoeken andere organisaties de ervaringen van cliënten met bemoeizorg?

In onze organisatie (Delft Support) beginnen we dit jaar met het doen van cliëntervaringsonderzoek. Op basis van bijv. input van cliënten, collega s, beleidsmedewerkers van de gemeente willen we o.a. tot zinvolle vragenlijsten komen. Zo zijn collega s van ons Meldpunt Bezorgd aan het nadenken op welke...

Welke ondersteuning heeft een leidinggevende van mensen met een beperking nodig van hun werkgever? Wat zijn jullie...

In de HARRIE-training ligt de focus op een betrokken collega op de werkvloer die een buddy (interne jobcoach) is voor een werknemer met een beperking. In dit artikel van de AWVN wordt aandacht gevraagd voor de leidinggevende. Hoe moet een leidinggevende van iemand met een beperking of psychische...
Uitgelicht

Hallo,
Voor ons onderzoek naar het gebruik van het concept positieve gezondheid in de palliatieve fase willen wij u...

Wij zijn zes Erasmus MC geneeskunde studenten die in opdracht van Agora onderzoek doen naar het gebruik van het concept positieve gezondheid in de palliatieve fase. Hiervoor doen wij ook een literatuuronderzoek en hebben wij gesprekken gevoerd met the institute for positive health. Het concept...

Zijn er goede voorbeelden van een Europese aanpak voor nieuwkomers ("vluchtelingen & asielzoekers") rondom...

Hiermee bedoel ik specifiek een aanpak die in meerdere Europese landen werkt, bij voorkeur veel nieuwkomers bereikt en bewezen impact maakt.  Er zijn veel programma s om nieuwkomers te helpen en veel fondsen die Europese projecten ondersteunen. Vaak zie ik dan projecten die zullen leiden tot...

Welke gemeenten hebben een goed subsidiebeleid op sociaal culturele accommodaties? Waarin gebouwen worden gezien als...

In de gemeente Groningen zijn we een nota voor de sociaal culturele accommodaties aan het schrijven. Deze accommodaties zijn een belangrijk middel om gemeentelijke beleidsdoelen op het gebied van leefbaarheid, sociale cohesie en participatie te verwezenlijken. Daarnaast zijn er ook niet-gesubsidieerde...

Graag willen wij van STOOT, MPG (Mijn Positieve Gezondheid) verwerken in ons intakeformulier. We zijn op zoek naar...

STOOT biedt programma’s gericht op meer positieve gezondheid en persoonlijke groei voor kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 35 jaar. Binnen deze programma’s vormt Mijn Positieve Gezondheid de rode draad in de persoonlijke veranderprocessen. Een intakeformulier waarin Mijn Positieve...

Wie heeft er een aanbevelingen om het spinnenweb van Positieve Gezondheid toegankelijker te maken in de...

Graag kom ik in contact met thuiszorgorganisaties/wijkverpleegkundigen die (wel eens) een gesprek voeren met een cliënt op basis van het spinnenweb. Bij de wijkbewoner thuis is gebruik van het digitale spinnenweb niet altijd praktisch haalbaar. Het spinnenweb is wel een hulpmiddel om te werken vanuit...

Fysiotherapeuten gezocht voor onderzoek naar ervaringen over de workshop ‘Positieve Gezondheid’.

In samenwerking met Limburg Meet (LIME) en Zuyd Hogeschool onderzoeken drie van onze studenten de ervaringen van fysiotherapeuten van de workshop ‘Positieve Gezondheid’ (PG). Zij zijn op zoek naar fysiotherapeuten die deze workshop hebben gevolgd en bereid zijn hun ervaringen in online interviews van...

Hoe is de samenwerking georganiseerd tussen het sociaal- en medisch domein binnen uw gemeente? Is hiervoor...

In Breda is gestart met "Verbindingsprofessionals JGZ" die de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein gaan versterken. Voor het goed inrichten van deze functie ben ik op zoek naar ervaringen uit het land.

Wie wil data van (en/of ervaringen met) de 'Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid' delen? (t.b.v. studie/onderzoek)

Aan de Hanzehogeschool Groningen volg ik de masteropleiding healthy ageing professional . Tijdens de studie werk ik aan de ontwikkeling van een sociale innovatie om overgewicht bij laaggeletterden aan te pakken. Voor mijn onderzoek heb ik 1-op-1 contact met tien laaggeletterden. Collectieve data geven...

Welke elementen zijn van belang bij het neerzetten (en behouden) van een goede samenwerking tussen zorg & welzijn,...

Bij het implementeren van Welzijn Op Recept is het belangrijk dat er vanaf het begin wordt geïnvesteerd in de samenwerking. Het is hierbij van belang dat men elkaars professionele werkwijzen leert kennen, maar elkaar vooral ook op persoonlijk vlak leert kennen. Ik ben benieuwd naar praktijk gerelateerde...

Wie heeft er ervaring met het implementeren van 'positieve gezondheid' binnen hun fysiotherapiepraktijk?

Ik zou graag in mijn fysiotherapiepraktijk positieve gezondheid breder willen implementeren. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee, of een stappenplan hoe dit het handigst te realiseren is?

Heeft u mooie voorbeelden van de brede blik op gezondheid (in relatie tot de koplopertafel Verzekeraars:...

Dit is een vraag in relatie tot de Koplopertafel Verzekeraars waar onlangs een startdocument van is gepubliceerd. Lees er meer over op de volgende webpagina: https://iph.nl/startdocument-koplopertafel-verzekeraars/

Wat de beste manier (op papier, digitaal of op een andere manier) om de uitslag van de positieve gezondheid tool aan...

Wij zijn studenten van de opleidingen verpleegkunde en voeding & diëtetiek, die onderzoek doen naar het gebruik van de positieve gezondheid tool. Hiervoor zijn wij benieuwd naar antwoord op de bovenstaande vragen! 

Filmpjes gezocht met toepassing IPH gesprekstool / positieve gezondheid.

We hebben als ROC Midden-Nederland een keuzedeel Positieve gezondheid in ontwikkeling. Nu zijn we op zoek naar filmpjes met toepassingen van positieve gezondheid en de tool die we in de lessen kunnen gebruiken. Alex Jansen Vitaliteitslab ROC Midden-Nederland Vitaliteitslab@rocmn.nl

Wie heeft ervaring met het toepassen van de methodiek van positieve gezondheid in het "andere gesprek" met...

Ons doel is positieve gezondheid te integreren in de werkomgeving  en de traditionele gesprekcyclus hier op aan te passen

Wie heeft er een gemeentelijk beleidsplan sociaal domein op basis van het gedachtegoed positieve gezondheid?

Een Limburgse gemeente wil een nieuw beleidsplan sociaal domein ontwikkelen (o.a. beleidsdossiers jeugd, onderwijs, wmo, praticipatie en gezondheid), waarbij het concept en gedachtegoed van postieve gezondheid centraal staat. Wie heeft er een voorbeeld? Alvast bedankt!

Wie heeft er ervaring met, of voorbeelden van, het digitaal aanbieden van de basismodule Positieve Gezondheid?

We hebben als GGD IJsselland gecertificeerde trainers in huis en zoeken naar (al bestaande) digitale mogelijkheden. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!

Wie wenst een voorbeeldmodel te delen van een projectaanvraag voor subsidie met als thema 'Positieve Gezondheid in...

Provincie Limburg heeft momenteel een 2 tal fondsen die kleinschalige burgerinitiatieven omarmen met een bedrag. Ik heb binnenkort een overleg en wil ze dan kennis laten maken met Positieve Gezondheid. Wie kan er een projectaanvraag voor subsidie met mij delen die ik kan gebruiken? Ik werk als...