Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag & Antwoord

Zijn er professionals die gebruikmaken van een intervisiemethode gebaseerd op positieve gezondheid? Of waarin de...

Het hebben van het goede gesprek, de eigen kracht, groei en ontwikkeling bij de ander aanwakkeren is wat we als professionals graag doen in ons werk. Het werken met het spinnenweb en oplossingsgerichte vraagstelling helpen hierbij. Maar als we zelf reflecteren tijdens professionele intervisie, hoe doen we...

De gemeente waarin ik woon heeft geen ervaring met Positieve Gezondheid. Wie kan mij op weg helpen met het maken van...

Ik ben opgeleid tot implementatie coach en wil de gemeente de voordelen schetsen van het werken met Positieve Gezondheid. Hier hoort een duidelijk voortsel van plan van aanpak bij. Zoals een eerste kennismaking voor het gemeente bestuur en de ambtenaren. Lezing en workshops. Daarna actie richting andere...

Welke aanbevelingen zijn er om het spinnenweb van positieve gezondheid toegankelijker te maken in de...

Bij de wijkbewoner thuis is gebruik van het digitale spinnenweb niet altijd praktisch haalbaar. Het spinnenweb is wel een hulpmiddel om te werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. We overwegen of opname van het spinnenweb in het ECD bijdraagt. Is hier al ervaring mee en zijn er misschien nog...

Wie heeft ervaring met de toepassing van de positieve gezondheid-benadering bij de doelgroep mensen met een LVB?

In verband met de opleiding/intervisie Positieve Gezondheid zou ik graag met iemand in contact willen komen die ervaring heeft met het toepassen van positieve gezondheid bij/met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) binnen behandeling.  

Wie heeft er voorbeelden van woningcorporaties die in gesprek gaan met de huurders over het uitbreiden van de...

Mijn corporatie wil met huurders van wooncomplexen aan de slag om de samenstelling van bewoners te mixen. Niet alleen 65+ maar zorgen voor ‘Magic Mix’ met vragers en dragers en uitgangspunten van Positieve Gezondheid. Wie heeft er voorbeelden? Met wie kan ik contacten?

Heb je behoefte aan een stukje zingeving en meer innerlijke rust in deze hectische tijd?

Neem dan zeker even een kijkje in bijgevoegd document.
Een prachtige online tool die t/m eind mei 2020 gratis is voor alle healthcare professionals worldwide.

Hoe verhoudt het meten van gezondheid zich tot het uitgangspunt 'gezondheid is niet het doel, maar het middel om...

Deze vraag heb ik gesteld n.a.v. de webinar van 15 juli. Deze webinar ging over het evalueren van positieve-gezondheid-initiatieven en het meten van de effecten/impact van de inzet van positieve gezondheid.

Zijn er professionals die ervaring hebben met het verminderen van pijn door middel van Positieve Gezondheid? Ik ben...

Waarin duidelijk naar voren komt dat de pijn verminderd als de leefstijl is verbeterd door het inzetten van Positieve Gezondheid. 

Zijn er ook al organisaties die een format hebben ontwikkeld voor de jaar/ontwikkelgesprekken met medewerkers,...

Wij zijn bezig om positieve gezondheid ook een plek te geven in onze jaar/ontwikkelgesprekken met onze medewerkers. Het document: "Hoe positieve gezondheid past binnen de werkomgeving" en de handreiking heb ik gelezen. Heel verhelderend! Zijn er ook al organisaties die een stap verder zijn en al een...

Zijn er mensen met ervaring met het implementeren van Positieve Gezondheid binnen de Geriatrische Revalidatie zorg,...

Binnen onze afdeling zijn we bezig met het opstellen van een onderzoeksagenda. Positieve gezondheid wordt mogelijk één van de thema s.

Ik ben benieuwd naar eerder opgedane ervaringen binnen deze doelgroep, en/of op zoek naar mogelijke samenwerking hierin.

Wie kan een huisarts aanraden (of is zelf een huisarts) die inspirerend en met praktische voorbeelden kan vertellen...

Wie heeft er tips voor een huisarts (of is zelf een huisarts) die al wat langer actief met Positieve Gezondheid werkt in zijn/haar huisartsenpraktijk. En die daar inspirerend en met praktische voorbeelden over kan vertellen. De kennis over wat PG is (achtergrond etc) is er al, iedereen heeft training...

Zijn er mensen die ervaring hebben met het Spinnenweb in relatie tot samenlevingsopbouw?

 In Delfzijl willen we vanuit een individuele start een vertaling maken naar de leefbaarheid op straat, buurt en wijkniveau. Dit alles op basis van positieve gezondheid.

Wist je dat je zelf een methode kan toevoegen op onze Evaluatiewijzer?

Wist je dat je zelf een methode kan toevoegen op onze Evaluatiewijzer?

 

De Evaluatiewijzer biedt een verzameling van bestaande methoden – opgehaald in het veld – waarmee we kunnen leren van het werken met Positieve Gezondheid. De Evaluatiewijzer is tot stand gekomen samen met de mensen en...

Wat zijn de ervaringen met training positieve gezondheid praktijkondersteuner GGZ/Huisartsenpraktijk?

Ik ben benieuwd naar de ervaringen. Ook kom ik graag in contact met een trainer voor een korte (online) training. 

Hoe zijn de ervaringen met het toepassen van de positieve gezondheid-benadering bij de doelgroep Forensische...

Ik ben benieuwd naar meningen en ervaringen. Daarnaast zou ik in verband met het gesprek aan gaan over Leefstijl binnen de Forensische psychiatrie , graag in contact komen met iemand die ervaring heeft met het toepassen van positieve gezondheid bij/met mensen binnen deze setting. 

Helpt u mee om digitale interventies toegankelijk te maken?

We zijn opzoek naar professionals die ervaring hebben met eHealth en mensen met een lage sociaal economische status (SES) die mee willen doen met een online interview.

Zoals u wellicht weet is het belangrijk voor het succes van eHealth-interventies om deze te laten aansluiten op de behoeftes,...

Ik ben op zoek naar gesprekspartner(s) in de regio die eveneens bezig zijn met de opleiding Positieve Gezondheid.

Als bestuurslid van ASB, Afferden Samen Beter,  ben ik aan de opleiding Positieve Gezondheid begonnen. Afferden Samen Beter is een vereniging die vanuit de uitgangspunten van Positieve Gezondheid leefbaarheid en samenhang in het dorp wil bevorderen. In februari heb ik mijn eigen Spinneweb gereed...

Fysiotherapeuten gezocht voor onderzoek naar ervaringen over de workshop ‘Positieve Gezondheid’

Wij zijn drie studenten aan de ZUYD Hogeschool in Heerlen, in samenwerking met Limburg Meet (LIME) en zuyd hogeschool doen we onderzoek naar de ervaringen van fysiotherapeuten met de workshop Positieve Gezondheid. Voor ons onderzoek zijn we op zoek naar fysiotherapeuten die de cursus PG van Limburg...

Op welke wijze kan de visie van Positieve Gezondheid opgenomen worden in de organisatiecultuur van TVN zorgt,...

Verpleegkunde studenten gaan weer aan de slag met onderzoek om Positieve Gezondheid verder handen en voeten te geven in de wijk, op de werkvloer bij Cooperatie TVN zorgt in Nijmegen. Dit keer met bovenstaande vraagstelling. Zij zijn op zoek naar artikelen/literatuur die zij kunnen betrekken in hun...

Hallo,
Voor ons onderzoek naar het gebruik van het concept positieve gezondheid in de palliatieve fase willen wij u...

Wij zijn zes Erasmus MC geneeskunde studenten die in opdracht van Agora onderzoek doen naar het gebruik van het concept positieve gezondheid in de palliatieve fase. Hiervoor doen wij ook een literatuuronderzoek en hebben wij gesprekken gevoerd met the institute for positive health.

Het concept...

Graag willen wij van STOOT, MPG (Mijn Positieve Gezondheid) verwerken in ons intakeformulier. We zijn op zoek naar...

STOOT biedt programma’s gericht op meer positieve gezondheid en persoonlijke groei voor kwetsbare jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 35 jaar. Binnen deze programma’s vormt Mijn Positieve Gezondheid de rode draad in de persoonlijke veranderprocessen. Een intakeformulier waarin Mijn Positieve...

Wie heeft er een aanbevelingen om het spinnenweb van Positieve Gezondheid toegankelijker te maken in de...

Graag kom ik in contact met thuiszorgorganisaties/wijkverpleegkundigen die (wel eens) een gesprek voeren met een cliënt op basis van het spinnenweb.

Bij de wijkbewoner thuis is gebruik van het digitale spinnenweb niet altijd praktisch haalbaar. Het spinnenweb is wel een hulpmiddel om te werken vanuit...

Fysiotherapeuten gezocht voor onderzoek naar ervaringen over de workshop ‘Positieve Gezondheid’.

In samenwerking met Limburg Meet (LIME) en Zuyd Hogeschool onderzoeken drie van onze studenten de ervaringen van fysiotherapeuten van de workshop ‘Positieve Gezondheid’ (PG). Zij zijn op zoek naar fysiotherapeuten die deze workshop hebben gevolgd en bereid zijn hun ervaringen in online interviews van...

Wie wil data van (en/of ervaringen met) de 'Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid' delen? (t.b.v. studie/onderzoek)

Aan de Hanzehogeschool Groningen volg ik de masteropleiding healthy ageing professional . Tijdens de studie werk ik aan de ontwikkeling van een sociale innovatie om overgewicht bij laaggeletterden aan te pakken.

Voor mijn onderzoek heb ik 1-op-1 contact met tien laaggeletterden. Collectieve data geven...

Wie heeft er ervaring met het implementeren van 'positieve gezondheid' binnen hun fysiotherapiepraktijk?

Ik zou graag in mijn fysiotherapiepraktijk positieve gezondheid breder willen implementeren. Heeft iemand van jullie hier ervaring mee, of een stappenplan hoe dit het handigst te realiseren is?

Heeft u mooie voorbeelden van de brede blik op gezondheid (in relatie tot de koplopertafel Verzekeraars:...

Dit is een vraag in relatie tot de Koplopertafel Verzekeraars waar onlangs een startdocument van is gepubliceerd. Lees er meer over op de volgende webpagina: https://iph.nl/startdocument-koplopertafel-verzekeraars/

Wat de beste manier (op papier, digitaal of op een andere manier) om de uitslag van de positieve gezondheid tool aan...

Wij zijn studenten van de opleidingen verpleegkunde en voeding & diëtetiek, die onderzoek doen naar het gebruik van de positieve gezondheid tool. Hiervoor zijn wij benieuwd naar antwoord op de bovenstaande vragen! 

Filmpjes gezocht met toepassing IPH gesprekstool / positieve gezondheid.

We hebben als ROC Midden-Nederland een keuzedeel Positieve gezondheid in ontwikkeling. Nu zijn we op zoek naar filmpjes met toepassingen van positieve gezondheid en de tool die we in de lessen kunnen gebruiken.

Alex Jansen

Vitaliteitslab ROC Midden-Nederland

Vitaliteitslab@rocmn.nl

Wie heeft ervaring met het toepassen van de methodiek van positieve gezondheid in het "andere gesprek" met...

Ons doel is positieve gezondheid te integreren in de werkomgeving  en de traditionele gesprekcyclus hier op aan te passen

Wie heeft er een gemeentelijk beleidsplan sociaal domein op basis van het gedachtegoed positieve gezondheid?

Een Limburgse gemeente wil een nieuw beleidsplan sociaal domein ontwikkelen (o.a. beleidsdossiers jeugd, onderwijs, wmo, praticipatie en gezondheid), waarbij het concept en gedachtegoed van postieve gezondheid centraal staat. Wie heeft er een voorbeeld? Alvast bedankt!

Wie heeft er ervaring met, of voorbeelden van, het digitaal aanbieden van de basismodule Positieve Gezondheid?

We hebben als GGD IJsselland gecertificeerde trainers in huis en zoeken naar (al bestaande) digitale mogelijkheden. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen!

Wie wenst een voorbeeldmodel te delen van een projectaanvraag voor subsidie met als thema 'Positieve Gezondheid in...

Provincie Limburg heeft momenteel een 2 tal fondsen die kleinschalige burgerinitiatieven omarmen met een bedrag. Ik heb binnenkort een overleg en wil ze dan kennis laten maken met Positieve Gezondheid. Wie kan er een projectaanvraag voor subsidie met mij delen die ik kan gebruiken?

Ik werk als...

Begeleid of behandel jij mensen met een licht verstandelijke beperking, van zestien jaar en ouder? Heb je zin en...

Begeleid of behandel jij mensen met een licht verstandelijke beperking, van zestien jaar en ouder? Heb je zin en tijd? Help ons bij het testen van B-Appy!B-Appy is een applicatie in ontwikkeling. We ontwikkelen een app, gebaseerd op de positieve gezondheid, die helpt bij het verbeteren van de...

Wie heeft er ervaring met het inzetten van Positieve Gezondheid binnen de praktijkondersteuning van de...

Voor een (bachelor)onderzoek naar Positieve Gezondheid in de huisartsenpraktijk ben ik op zoek naar praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten die ervaring hebben met het inzetten van positieve gezondheid binnen de praktijkondersteuning. Graag kom ik met hen in contact...

Gezocht: langdurige zorgorganisaties die werken vanuit Positieve Gezondheid en die gericht zijn op samenwerking in...

Kijkt jouw zorgorganisatie over de eigen grenzen heen? Als je wilt werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid dan zijn de vragen en behoeften van mensen met een langdurige zorgvraag het startpunt. Om dit te kunnen faciliteren en ondersteunen betekent dit in veel gevallen dat er moet worden...