Vraag

11 januari 2023
Profielfoto van Anoek Meijer
Busbaas Gezonde Huiskamer

“Op welke plekken en manieren komen inwoners van jouw gemeente in aanraking met initiatieven rond positieve gezondheid?”

Toelichting

Ik stel deze vraag voor een project waar ik inzit vanuit HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands), voor de provincie Fryslân. Zij werken aan het in kaart brengen van alle positieve gezondhiedsprojecten in de provincie en daarbuiten. Vandaar mijn vraag op deze plek, want op Google kom ik vooral de standaard partijen tegen.

Vanuit mijn ervaring in het werk met PG en het geven van workshops weet ik zelf ook al best veel opties, maar ik ben ook benieuwd of er minder bekend voorbeelden zijn om te benoemen.

Werkgebied

Healthy Ageing Network Northern Netherlands 

Profielfoto van MARIA Houben
Ervaringsdeskundige

Vanuit de zijde van de hulpverlening en beleid moet de cliënt centraal staan en dat is niet dwangmatig drangmatig bepalen voor en over de cliënt, gezin, familie en naaste. Dus persoon en familie zijn de bepalende factoren. Wordt er niet met mee respect die familie, naaste de mantelzorger ondersteund zal er nooit een einde aan wachttijden komen en ook de GGZ problematiek zal de pan uitrijzen met nu niet bestaande of nog niet zeer grote problematiek. Het heeft veel weg dat de ene helft van de bevolking de andere helft aan het coachen is. Eigenlijk is de positieve gezondheid al een oud iets. Het is niet voor en over maar vanuit de mens bepalen in samenhang met het gezin familie en de mantelzorgers en netwerk. De hulpverlening, diegenen die zich "professionals" plegen te noemen dienen hieraan ondersteunend te zijn.

Profielfoto van Linda Hoitinga
Oplossingsgericht coach

Ik ga volgende maand de vrijwilligers een workshop Positieve Gezondheid geven. Zo kunnen zij het andere gesprek voeren of het spel spelen met de mensen die in de ochtend een kopje koffie/thee komen halen. Het gaat om ca. 40 vrijwilligers. Zo proberen wij Positieve Gezondheid in de gemeente te stimuleren.

Profielfoto van Marcia De Groot
Coördinator Adamas Inloophuis

Hallo Anoek, wij bij het Adamas centrum voor leven met en na kanker gebruiken Positieve Gezondheid als paraplu. Onze gasten (iedereen die geraakt is door kanker: gast/naaste/nabestaande) krijgt eerst een intake gesprek en vervolgens gaan wij in een (vaak) 2e gesprek de test van PG doen. Hieruit komt naar voren :
Waar sta je nu?
Wat of wie heb je nodig om een stapje te maken? Hieruit komt een plan waarbij de eigenregie voorop staat.
Al onze activiteiten/lotgenotengroepen/lezingen hebben wij gekoppeld aan PG .. dus gasten kunnen stap voor stap aan de slag wat voor hen belangrijk is of wat hen kwaliteit van leven geeft.
Daarnaast hebben wij jaarlijks een gesprek met gasten die meedoen met activiteiten/lotgenotengroepen etc om te kijken waar ze NU staan en of het nog kanker gerelateerd is (of kunnen ze door naar een activiteit buiten de deur)

Ter info. Meer info vind je: https://www.adamas-inloophuis.nl/over-adamas/positieve-gezondheid

Profielfoto van Joop Van Oord
Vrijwilliger

Ik ben werkzaam als vrijwilliger/ gastheer bij een ipso instelling voor leven met en na kanker in Waalwijk

Profielfoto van Hanny Seelen
Hanny Seelen
Bewoner

Waarschijnlijk ken je deze al, maar toch:
- op het beweegplein
- in de sporthal
- gemeenschapruimte
- bibliotheek

Profielfoto van Evelyn Kessels
Docent & Coach & Gebiedsgericht werker in Sociaal Domein

Hallo Anoek,

Zojuist heb ik door de lijst heengescrolld, wat een mooie initiatieven zijn er al! Ik wil er graag eentje aan toevoegen. In Zoeterwoude (Zuid-Holland) zijn we als bewoners een initiatief gestart om de verschillende zorgprofessionals, vrijwilligersorganisaties en 'gewone inwoners' aan elkaar te knopen. We hebben een samenwerkingsplatform Samen Gezond Zoeterwoude opgericht.

Eén van de concrete acties was het vorig jaar een Gezondheidsroute door het dorp te organiseren, waar inwoners van Zoeterwoude en omstreken op 6 verschillende locaties kennis konden maken met de dimensies van PG. Op iedere locatie werden verschillende workshops gegeven. We benoemden PG dimensies niet expliciet, maar een oplettende kenner van PG zou het zo herkennen: Ademhalingssessies in de Zelfoogsttuin, schilderijenexpositie en informatie over mentale gezondheid in de Dorpskerk, Qigong workshop bij woongemeenschap voor verstandelijk beperkten, Gezondheidsrozen invullen bij huisartsen in de Goede Herderker, meedoen met Vitality Club bij het zwembad en info over je huis verduurzamen bij het duurzaamheidscentrum.

Op een laagdrempelige manier maken inwoners kennis met hoe je aan je gezondheid kunt werken en als belangrijkste 'bijvangst' is dat mensen met elkaar in verbinding kwamen. Zo blijf je een vitale gemeenschap, waar je bij je buren of professional terecht kan als het even niet zo goed met je gaat.

Gezonde groet,
Evelyn Kessels

Profielfoto van Nienke de Vries
Adviseur / Trainer / Coach

Hallo Anoek,

Wat leuk dat je alle positieve gezondheidsprojecten in kaart brengt! Ik heb ervaring met het geven van workshops met hoofdonderwerp Positieve Gezondheid binnen Sociale Teams in een aantal gemeenten in het noorden.
Indien je wilt sparren: 06-49812272.

Groeten,

Nienke de Vries

Profielfoto van Peter Schäfer
Aandachtsfunctionaris Positieve Gezondheid

Beste Anoek,
Binnen de gemeente Venlo zijn oa. wijkteams actief die bewoners hierop attent maken. Daarnaast kunnen wijkbewoners terecht bij Open Inlopen die binnen de gemeente zijn opgezet voor informatie.

Met vriendelijke groet,
Peter Schäfer

Profielfoto van Theo Groenen
Vrijwilliger

Dag Anoek,
Ik woon in de gemeente Horst aan de Maas, binnen de gemeente wordt het erg gestimuleerd om in projecten met Positieve Gezondheid (Spinnenwiel) te werken. Bv opstart bij MFA - Ouderenconsulenten bij gesprekken met Ouderen enz.

Profielfoto van Henk van Rijen
Henk van Rijen
Bewoner

Dag Anoek,

Ik woon in Opsterland. Deze gemeente hanteert PG als referentiepunt voor haar beleid. Meer specifiek is een Opsterlands dorp, Bakkeveen, nadrukkelijk bezig met PG en het concept 'Blue Zone'. O.a. hebben zij eetbare versieringen in de vaart aangelegd en in eigen beheer receptenboekje uitgegeven met allerlei gezonds.

Profielfoto van Karin Evers
Vrijwilliger

Via analoge en digitale communicatie door gemeente.
Via mondelinge info binnen netwerken.
Van derden via persoonlijke info over deze training.

In de gemeente Roerdalen gaat men voor gelukkige en gezonde inwoners en wordt daarop ingezet vanuit het gedachtegoed van PG. Zeker de sociale teams zijn hier flink mee bezig op individueel vlak maar ook in collectieve activiteiten. Voorbeeld van dat laatste zijn bijvoorbeeld de infomarkten Positief Gezond Thuis.
Als inwoner van de gemeente zie ik geregeld het gedachtegoed oppoppen.

Wil je meer info, laat het dan even weten, dan verbind ik je graag met mensen die ermee bezig zijn.

Vanuit Burgerkracht Limburg zijn wij in de hele provincie actief om mensen, inwoners, kennis te laten maken met het gedachtegoed. Dat doen we oa middels workshops, waar jij bekend mee bent. We geven deze via maatschappelijke organisaties (vrouwenorganisaties, seniorenverenigingen, patiëntengroeperingen, belangenorganisaties), via bibliotheken maar organiseren ook workshops met open inschrijving voor mensen die niet georganiseerd zijn.

Samen met andere partijen hebben we een spel ontwikkeld dat in maart uitkomt. Een hele andere manier om mensen kennis te laten maken met het gedachtegoed! https://debagagedrager.nl/product/alles-op-tafel-spelen-met-positieve-gezondheid/

Profielfoto van Petra Jacobs
Cliëntondersteuner

Hoi Anoek,
ik werk in het Sociaal Wijk Team (SWT) van de gemeente Maasgouw in Midden Limburg als cliënt ondersteuner vanuit MEE de Meentgroep. De gemeente heeft zich gecommiteerd aan het uitdragen van positieve gezondheid. Alle wijkteam leden hebben de training Positieve gezondheid gevolgd. In onze gesprekken met de inwoners in het wijkteam kan positieve gezondheid worden gebruikt om de hulpvraag te verhelderen. Binnnen MEE wordt het gekoppeld aan de methode Sociale Net werk versterking.
Ik stond laatst in de winkel van Medipoint voor de uitleen van een middel en daar zag ik een folder van positieve gezondheid liggen en heb daar toen even op doorgevraagd aan de medewerkers of ze het kende. Zij gingen binnenkort op een beurs staan en daar zou ook een stand staan van positieve gezondheid. Dat was in Roermond. Positieve gezondheid is bij ons wijkteam en ook binnen de gemeente een bekende. Nu is het vooral zaak om het ook uit te dragen gemeente breed en er meer bekendheid aan te geven en erover te publiceren. Anders is het zoveelste methode die we geleerd krijgen, en die uiteindelijk in de lade beland. Indien nodig, gebruik ik het in mijn gesprekken. Maar het moet de aandacht blijven hebben en gemeengoed worden in de gesprekvoering en standaard terug blijven komen bij iederen professional. En in ons wijkteam is dit: 1. thuiszorgorganisatie,2 maatschappelijk werk, 3. woningbouwvereniging, 4,, schuldhulpverlening 5 Wmo, 6 Partcipatie.

Heb je hier voldoende aan.
Succes verder
Groetjes
Petra Jacobs, cliëntondersteuner MEE de Meentgroep Noord en Midden Limburg

Profielfoto van Ruud de Jong
Vrijwilliger

Aniek, via de fysio praktijken en film op tv in de wachtkamer van de huisarts. Werkt prima

Profielfoto van Anneleen DOORNEBOSCH
Vrijwilliger

Hi Anoek. Als vrijwilliger ben ik gastvrouw in het Inloophuis voor mensen die leven met en na kanker . Dit seizoen zijn we begonnen met Positieve Gezondheid, waarbij de meeste vrijwilligers de cursus al afgerond hebben. Dit is uit eigen initiatief van het management opgestart. Verder dacht ik niet dat er in onze gemeente ( Doetinchem) andere initiatieven zijn. Groet

Profielfoto van Hennie Koeken
Communicatie- en verandermanager

@Ilja van den Bos kan je daar wellicht antwoord op geven? Zij doet zoveel mooie dingen in de gemeentes in Zeeland!

Profielfoto van Andries Kroese
Andries Kroese
Bewoner

Ik kan het niet helemaal overzien (gemeente Leeuwarden, Grou), maar zie wel dat Positieve Gezondheid vooral wordt uitgedragen door de huisartsen. Een tweede aanpak zie ik ontstaan via de toenemende aandacht voor Bluezones/Bloeizones. Zo is er in Grou een actieve groep Grou 2030 die veel aandacht heeft voor gezondheid en welzijn in de toekomst en toe wil naar een Bloeizone.

Profielfoto van Anita Verstappen
Vitaliteitsmakelaar, Ondernemer

Hi Anoek,
Met de projectgroep Wandel Jezelf Positief Gezond zetten we activiteiten uit vanuit gemeenten, bibliotheken, lifestylecentra's, ledenservices zorgorganisaties en de zogenaamde lokale huiskamers.
Verder leiden we coaches en begeleiders op om PG onder de aandacht te brengen en daar waar mogelijk 'het andere gesprek' te gaan voeren.
In mijn eigen gemeenschap heb ik daarnaast een digitaal platform opgericht, welke on- en offline zorgt voor verbinding.
Interesse om hier iets dieper op in te gaan?
Bel of mail me gerust!
Gr Anita Verstappen ^
T 06 41991678

Profielfoto van Eva Van der Kraan
Buurtcoach (wijkteam medewerker)

Via de pilot Welzijn op Recept in de gemeente Doetinchem, uitgevoerd door Buurtplein.

Profielfoto van Marian Gersen
Beleidsmedewerker kwaliteitsmanagement en interne coördinator GGZ

Beste Anoek.

In Eindhoven en de Kempen zijn er scholingsprogramma's Positieve Gezondheid vanuit de zorggroepen voor huisartsen en praktijkondersteuners somatiek en ggz en digitaal scholingsaanbod voor doktersassistentes.
In een aantal gemeenten worden workshops Positief Gezond (per domein 1 workshop) aangeboden vanuit de huisartsenzorg en sociaal domein, waarbij de kosten worden gedeeld. Deze vorm versterkt de onderlinge samenwerking. Later dit jaar gaan we een campagne opzetten om het gedachtegoed breder te verspreiden. Daarbij willen we ook gebruik gaan maken van theater https://www.theateralacarte.nl/portfolio/theater-op-maat/positieve-gezondheid-voor-proscoop/
Maar die ken je wellicht al, omdat het in Nood-oost Nederland is gestart.

Profielfoto van Jan Bertil Pool
Coordinator cultuur & samenleving

Hi Anouk,
Bij Cultuurplein organiseren we nu i.s.m. Alzheimers stichting Oost Nederland dansworkshops voor ouderen Dance2move van Andrew Greenwood is hiervan landelijk de bedenker. Onze dansdocente Juliette heeft een opleiding gevolgd. Iedereen die heeft meegedaan is enthousiast. Bekijk ook onze sociale media.
Groet,
Jan Bertil Pool
jb.pool@cultuurpleinnoordveluwe.nl

Profielfoto van Leontien Hommels
Opleider Hommels & Brink

Hoi Anoek, we hebben net een mooi voorbeeld gehad, een samenwerking met een hele groep ondernemers in onze gemeente. Zie bijlage ter inspiratie. Als je meer wilt weten, laat maar weten. Succes vriendelijke groet Leontien Hommels

Profielfoto van Frank Amory
Programmamanager Ouderenzorg

Beste Anoek,

In de Maastrichtse wijk Amby hebben we, ZIO, afgelopen jaar ongeveer 200 75-plussers bezocht aan de hand van Positieve Gezondheid. We wilden hiermee de wensen en behoeften van deze groep in kaart brengen. Dat is uiteindelijk goed gelukt met verrassende resultaten.
Mocht je belangstelling hebben in dit onderzoek dan hoor ik het graag van je.

Hartelijke groet,

Frank Amory
f.amory@zio.nl
06 57417394

Profielfoto van Iris Lucassen
Gespecialiseerde Thuis Begeleider

Hoi Anouk
In Kerkrade is het project Vie. Maar ik ben zelf werkzaam bij Kanchtenbundeling in Kerkrade west . Ook binnen dit team gaan wij aandacht besteden aan positieve gezondheid. We volgen nu eerst de cursus en dan gaan we kijken hoe we de 6 domeinen kunnen gaan aanbieden binnen deze wijk. Het is de bedoeling om vooral mensen uit de wijk hierin te verbinden.

Profielfoto van Dunya Vermaat
Trainer & Ervaringswerker

IndeKernGezond in Utrecht Leidsche Rijn

Profielfoto van Jolanda Janssen
Verbindingsofficier Vie Kerkrade

Goedemiddag Anoek,

Ons hele project Vie - Leven in Beweging is ophangen aan het PG-gedachtegoed. https://vie-kerkrade.nl/professionals/

Van daaruit haken diverse partijen aan, waaronder als belangrijkste partij de bibliotheek, die een nieuw project rondom de PG-gedachte en ondersteuning aan VIe gestart is. Dit met hulp van subsidie van de provincie Limburg. Dit is een pilot voor Nederland, naar ik begrijp.

In Kerkrade gaan ook 86 ambtenaren de opleiding Positieve Gezondheidscoach volgen, zodat ze het gedachtegoed zowel in- als extern op een goede manier kunnen uitdragen. Practice what you preach, zeg maar.

DIt is even in een nutshell.

Gr. Jolanda Janssen

Profielfoto van Joke de Wit
Beleidsmedewerker

In de gemeente Oss proberen we het brede aanbod aan ouderen veel meer vanuit positieve gezondheid en ontwikkeling in een nieuwe levensfase in te zetten, in plaats van vanuit ondersteuning, zorg en beperkingen. Een interessante zoektocht....

Profielfoto van Wil Bekker
Ervaringsdeskundige

Helaas doet de gemeente Brunssum er niets mee.

Profielfoto van Linda Hoitinga
Oplossingsgericht coach

Hoi Anoek,

Bij ons in de gemeente is er veel aandacht voor positieve gezondheid. Het andere gesprek bij de huisarts. De huisarts kan doorverwijzen naar onze welzijnscoaches. Verder zit ik bij het SWB (Stichting Welzijnsbevordering Bergen) Daar breng ik positieve gezondheid onder de aandacht. Wij werken met 50 vrijwilligers en eerdaags krijgen ze een workshop over positieve gezondheid. Zo kunnen de vrijwilligers weer op hun beurt het overbrengen aan diegene waar zij vrijwilligerswerk voor doen.
Mocht je nog meer willen weten, neem gerust contact met mij op.
Vriendelijke groet, Linda Hoitinga (coachpraktijk Lizenda)

Profielfoto van Miriam Wasser-Christenhusz
Kinderverpleegkundige en aandachtsvelder psychosociale familie gerichte zorg

Hallo Anouk,

Ik werk als kinderverpleegkundige met aandachtsveld psychosociale familiegerichte zorg vanuit positieve gezondheid.
In de MDO overleggen met gemeenten, SWT en andere betrokken zorgprofessionals, zowel intramuraal als extramuraal probeer ik het belang van werken vanuit positieve gezondheid weer te geven.

Vanuit de gezinnen neem ik vaak na een intake gesprek het spinnenweb van positieve gezondheid mee en als er ruimte in een gezin is vul ik dit samen met de ouders of indien het kind het kan met het kind ook in.

Daarnaast geef ik les over positieve gezondheid aan zowel de kinderverpleegkundigen, oncologie en dialyse verpleegkundigen in opleiding bij de Expertcare Academy.

Profielfoto van Jan Bergen
Vrijwilliger

Buurtteams Vlissingen