Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Positieve Gezondheid Videosessies (archief)

Videosessie
Een update over nieuwe methodes die zijn toegevoegd
Tijdstip: Deelname gesloten

Tweede webinar van de Evaluatiewijzer om te leren van het toepassen van Positieve Gezondheid.

Afgelopen februari lanceerde iPH de Evaluatiewijzer: een verzameling van onderzoeksmethodes – opgehaald in het veld – waarmee we kunnen leren van het werken met Positieve Gezondheid. Inmiddels zijn er weer nieuwe methodes toegevoegd aan de Evaluatiewijzer. En die zetten we graag samen met de onderzoekers in de spotlights. Dat doen we tijdens de tweede webinar van de Evaluatiewijzer op 20 mei van 15.30-17.00.

We nodigen je van harte uit om deze webinar bij te wonen. Tijdens deze sessie maken we je opnieuw wegwijs in het gebruik van de Evaluatiewijzer. Experts vertellen hoe zij hun methodes toepassen en wat het hen oplevert. Marja van Vliet zal ingaan op de ‘hoe dan’ vraag over het toepassen van het nieuwe meetinstrument van Positieve Gezondheid. En natuurlijk is er weer gelegenheid om in Break Out Rooms met elkaar in gesprek te gaan over de opgedane kennis

Waar:

De sessie vindt digitaal plaats. Je kunt je hiernaast aanmelden. Enkele dagen voor de sessie ontvang je een digitale link.

Voor wie:

De lancering is interessant voor iedereen die met Positieve Gezondheid werkt en hiervan wil leren, van zorgprofessionals en welzijnswerkers tot bestuurders.

Vragen:

Voor vragen mail je naar Lisanne Kiestra, l.kiestra@iph.nl

Bereid je voor door de volgende stukken te lezen:

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Junior Adviseur
Videosessie
Informatie over pilot/actieleernetwerk met het accent op data en inzicht vanuit medewerkers en organisatie
Tijdstip: Deelname gesloten

Informatiebijeenkomst Positief Gezond Werkgeverschap (accent Vitaliteitscan/Volwassenentool)

Vanuit het Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) is het onderwerp van Positief Gezond Werkgeverschap hoog op de agenda gezet. Veel organisaties voelen een verantwoordelijkheid om als goed werkgever en/of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aandacht te hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Maar hoe pak je dit dan aan? Hoe kan je medewerkers zo goed mogelijk stimuleren om mee te doen en regie te nemen en gezonder te leven? Deze vragen passen goed bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en een aanpak en instrumentarium die iPH in samenwerking met samenwerkingspartners waaronder Berenschot en Mediquest heeft ontwikkeld.

Het doel van deze informatiebijeenkomst is om de aanpak en instrumentarium te presenteren waarbij werkgevers de eigen regie van medewerkers over hun gezondheid vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid kunnen stimuleren en faciliteren. Wij zouden graag met een aantal organisaties deze aanpak en instrumentarium in de praktijk willen verkennen om samen de verdere ontwikkeling van Positief Gezond Werkgeverschap vorm te geven. Wij zijn benieuwd hoe deze aanpak en instrumentarium aansluit op behoeften van de aanwezige organisaties en wie enthousiast is om mee te doen in de verdere doorontwikkeling. We willen in de bijeenkomst organisaties informeren over de mogelijkheden om deel te nemen en welke investering dit van hen vraagt.

In deze bijeenkomst ligt dus het accent op het inzetten van instrumenten gericht op de gezondheid en vitaliteit van organisatie en medewerkers. In de informatiebijeenkomst op 3 februari ligt het accent op de intensievere organisatiebrede aanpak voor Positief Gezond Werkgeverschap en het hierbij beschikbare instrumentarium. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Verbinder, vernieuwer en veranderaar in zorg en sociaal domein
Videosessie
Informatie over pilot/actieleernetwerk met het accent op de ervaring vanuit een procesgerichte aanpak
Tijdstip: Deelname gesloten

Informatiebijeenkomst Positief Gezond Werkgeverschap (accent procesaanpak)

Vanuit het Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) is het onderwerp van Positief Gezond Werkgeverschap hoog op de agenda gezet. Veel organisaties voelen een verantwoordelijkheid om als goed werkgever en/of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aandacht te hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Maar hoe pak je dit dan aan? Hoe kan je medewerkers zo goed mogelijk stimuleren om mee te doen en regie te nemen en gezonder te leven? Deze vragen passen goed bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en een aanpak en instrumentarium die iPH in samenwerking met samenwerkingspartners waaronder Berenschot en Mediquest heeft ontwikkeld.

Het doel van deze informatiebijeenkomst is om de aanpak en instrumentarium te presenteren waarbij werkgevers de eigen regie van medewerkers over hun gezondheid vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid kunnen stimuleren en faciliteren. Wij zouden graag met een aantal organisaties deze aanpak en instrumentarium in de praktijk willen verkennen om samen de verdere ontwikkeling van Positief Gezond Werkgeverschap vorm te geven. Wij zijn benieuwd hoe deze aanpak en instrumentarium aansluit op behoeften van de aanwezige organisaties en wie enthousiast is om mee te doen in de verdere doorontwikkeling. We willen in de bijeenkomst organisaties informeren over de mogelijkheden om deel te nemen en welke investering dit van hen vraagt.

In deze bijeenkomst ligt dus het accent op intensievere organisatiebrede aanpak voor Positief Gezond Werkgeverschap en het hierbij beschikbare instrumentarium. In de informatiebijeenkomst op 10 februari ligt het accent op het inzetten van instrumenten gericht op de gezondheid en vitaliteit van organisatie en medewerkers. 

Deelname gesloten

De conference beheerder is:

Verbinder, vernieuwer en veranderaar in zorg en sociaal domein