Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Positieve Gezondheid Videosessies

Videosessie
Informatie over pilot/actieleernetwerk met het accent op de ervaring vanuit een procesgerichte aanpak
Tijdstip:

Informatiebijeenkomst Positief Gezond Werkgeverschap (accent procesaanpak)

Vanuit het Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) is het onderwerp van Positief Gezond Werkgeverschap hoog op de agenda gezet. Veel organisaties voelen een verantwoordelijkheid om als goed werkgever en/of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aandacht te hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Maar hoe pak je dit dan aan? Hoe kan je medewerkers zo goed mogelijk stimuleren om mee te doen en regie te nemen en gezonder te leven? Deze vragen passen goed bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en een aanpak en instrumentarium die iPH in samenwerking met samenwerkingspartners waaronder Berenschot en Mediquest heeft ontwikkeld.

Het doel van deze informatiebijeenkomst is om de aanpak en instrumentarium te presenteren waarbij werkgevers de eigen regie van medewerkers over hun gezondheid vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid kunnen stimuleren en faciliteren. Wij zouden graag met een aantal organisaties deze aanpak en instrumentarium in de praktijk willen verkennen om samen de verdere ontwikkeling van Positief Gezond Werkgeverschap vorm te geven. Wij zijn benieuwd hoe deze aanpak en instrumentarium aansluit op behoeften van de aanwezige organisaties en wie enthousiast is om mee te doen in de verdere doorontwikkeling. We willen in de bijeenkomst organisaties informeren over de mogelijkheden om deel te nemen en welke investering dit van hen vraagt.

In deze bijeenkomst ligt dus het accent op intensievere organisatiebrede aanpak voor Positief Gezond Werkgeverschap en het hierbij beschikbare instrumentarium. In de informatiebijeenkomst op 10 februari ligt het accent op het inzetten van instrumenten gericht op de gezondheid en vitaliteit van organisatie en medewerkers. 

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Adviseur zorg en sociaal domein
Videosessie
Informatie over pilot/actieleernetwerk met het accent op data en inzicht vanuit medewerkers en organisatie
Tijdstip:

Informatiebijeenkomst Positief Gezond Werkgeverschap (accent Vitaliteitscan/Volwassenentool)

Vanuit het Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid (AiG) is het onderwerp van Positief Gezond Werkgeverschap hoog op de agenda gezet. Veel organisaties voelen een verantwoordelijkheid om als goed werkgever en/of vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid aandacht te hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. Maar hoe pak je dit dan aan? Hoe kan je medewerkers zo goed mogelijk stimuleren om mee te doen en regie te nemen en gezonder te leven? Deze vragen passen goed bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en een aanpak en instrumentarium die iPH in samenwerking met samenwerkingspartners waaronder Berenschot en Mediquest heeft ontwikkeld.

Het doel van deze informatiebijeenkomst is om de aanpak en instrumentarium te presenteren waarbij werkgevers de eigen regie van medewerkers over hun gezondheid vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid kunnen stimuleren en faciliteren. Wij zouden graag met een aantal organisaties deze aanpak en instrumentarium in de praktijk willen verkennen om samen de verdere ontwikkeling van Positief Gezond Werkgeverschap vorm te geven. Wij zijn benieuwd hoe deze aanpak en instrumentarium aansluit op behoeften van de aanwezige organisaties en wie enthousiast is om mee te doen in de verdere doorontwikkeling. We willen in de bijeenkomst organisaties informeren over de mogelijkheden om deel te nemen en welke investering dit van hen vraagt.

In deze bijeenkomst ligt dus het accent op het inzetten van instrumenten gericht op de gezondheid en vitaliteit van organisatie en medewerkers. In de informatiebijeenkomst op 3 februari ligt het accent op de intensievere organisatiebrede aanpak voor Positief Gezond Werkgeverschap en het hierbij beschikbare instrumentarium. 

Schrijf in! klik op de gele button

De conference beheerder is:

Adviseur zorg en sociaal domein