Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

20 juli 2020
Projectleider positieve gezondheid

“Hoe verhoudt het meten van gezondheid zich tot het uitgangspunt 'gezondheid is niet het doel, maar het middel om dingen te kunnen doen'?”

Toelichting

Deze vraag heb ik gesteld n.a.v. de webinar van 15 juli. Deze webinar ging over het evalueren van positieve-gezondheid-initiatieven en het meten van de effecten/impact van de inzet van positieve gezondheid.

Communicatieadviseur

Beste Geert,

Hartelijk dank voor je vraag. In de zin’ gezondheid is het middel om je dingen te kunnen doen’ gaat het vooral om de smalle ‘oude’ definitie van gezondheid: lichamelijk en geestelijk functioneren. In de brede definitie zoals in positieve gezondheid zitten ‘de dingen kunnen doen’ ingebouwd: sociale aspecten, zingeving, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven. Daarmee wordt het ‘meten’ van positieve gezondheid wel degelijk relevant, en je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om specifieke domeinen te meten, zoals het dagelijks functioneren.

Zie hiervoor ook https://iph.nl/wp-content/uploads/2019/07/iph-aanbevelingen-voor-het-meten-van-pg-v4.pdf

Hopelijk beantwoordt dit jouw vraag!

Seniorencoach online

Hallo Geert,

Mijns inziens geeft het spinnenweb hier zelf het antwoord op. Wat hoog scoort kan 'het middel zijn ' als uitgangspunt voor een betekenisvol leven.
Groet Lilian Vreeken

Ervaringsdeskundige

Ik zie twee verschillende dingen in je vraag.

Mijn eerste reactie zou op de tool zelf betrekking hebben.
Door te meten van je gezondheid krijg je inzicht en wellicht motivatie om iets te gaan doen.

Ik zie bij je toevoeging weer iets anders voor me;
Door te meten hoe "gezond" in het algemeen een wijk is en na inzet van positieve gezondheid weet je weer of de tool een positief effect heeft gemiddeld genomen.

Communicatieadviseur

Beste Geert,

In de zin’ gezondheid is het middel om je dingen te kunnen doen’ gaat het vooral om de smalle ‘oude’ definitie van gezondheid: lichamelijk en geestelijk functioneren. In de brede definitie zoals in Positieve Gezondheid zitten ‘de dingen kunnen doen’ ingebouwd: sociale aspecten, zingeving, dagelijks functioneren, kwaliteit van leven. Daarmee wordt het ‘meten’ van positieve gezondheid wel degelijk relevant, en je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om specifieke domeinen te meten, zoals het dagelijks functioneren.

Zie hiervoor ook https://iph.nl/wp-content/uploads/2019/07/iph-aanbevelingen-voor-het-meten-van-pg-v4.pdf

Hopelijk beantwoordt dit jouw vraag!