Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Vraag

20 juli 2020
Bewaren
Trainer Positieve Gezondheid

“Kan je zingeving en betekenisvolle contacten meten in “harde” resultaten, zonder het gedachtegoed van Positieve Gezondheid tekort te doen?”

Het hebben van zingeving en betekenisvolle contacten blijken de meest gezondheidsbevorderende factoren te zijn. Deze factoren vergroten de veerkracht en dat is essentieel bij Positieve Gezondheid. Deze vraag heb ik gesteld n.a.v. de webinar van 15 juli. Deze webinar ging over het evalueren van positieve-gezondheid-initiatieven en het meten van de effecten/impact van de inzet van positieve gezondheid.

Ervaringsdeskundige

Hoi Cisca,
Ik sluit me aan bij Loek Vaessen. Een betekenisvol leven kunnen leiden, mee kunnen doen, er toe doen maken de kans groot om vitaal oud te kunnen worden. Landelijk werken wij samen met verschillende organisaties en gemeenten in het sociaal domein waarbij Teams van de Buurt preventief actief in wijken zijn. Er is meer aandacht voor preventie zodat iedereen in goede gezondheid kan leven en kan meedoen in de samenleving. Thuis zo lang het kan en goed oud worden in de wijk of een beschermde woonsituatie waarin iedereen prettig en veilig kan wonen met een ‘eigen regie’ waar dan ook! Landelijk leren we vanuit de praktijk, met verschillende soorten effectmetingen, benchmarken en impactanalyses, waarbij het Spinnenweb vanuit de Positieve Gezondheid meegenomen wordt. Heb je vragen, info@pro-feel.nl

Coördinator Limburg Positief Gezond

Hoi Cisca, wat een leuke vraag.! Het zin hebben in de dag door zinvolle dingen te doen en een zinvol en betekenisvol leven te leiden maakt de kans groter dat we vitaal oud gaan worden. Je kunt dit bijvoorbeeld terugzien in de ROH, 'return on happiness' resultaten. Dit is echter iets anders dan de bekende klassieke mechanismen die resultaten of te wel KPI's meten in de vorm van output. In mijn overtuiging leidt geluk en vitaliteit wel tot verbeteren van output doch dat is dan wel het enige bruggetje.

Communicatieadviseur

Beste Cisca,

Zingeving is ook een belangrijk domein in Positieve Gezondheid, evenals betekenisvolle contacten (in de dimensie ‘meedoen’). In het project dat Marja van Vliet vanuit het LUMC trekt wordt gekeken of 17 dimensies uit het spinnenweb ook gebruikt kunnen worden om gezondheid in de breedste zin te meten. Meten staat niet haaks op de essentie van Positieve Gezondheid, die essentie is om breed te kijken naar het begrip gezondheid, en meten van ‘brede’ uitkomsten is niet eenvoudig, maar wel nuttig om te weten of we de goede dingen doen.

Meetinstrumenten voor verschillende aspecten van gezondheid zijn verder te vinden op: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/ en https://public.tableau.com/profile/kemta#!/vizhome/Kwaliteitvanlevenengezondheid_190912_15682885112130/Instrument

Hopelijk beantwoordt dit jouw vraag!