Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

19 juni 2020
Senior maatschappelijk werker

“Hoe pas je PG toe bij (echt)paren en gezinnen?”

Ik gebruik verschillende benaderingen voor (echt)paren en gezinnen. Belangrijk vind ik altijd wel dat het gedragen moet worden door de belanghebbenden. Aansluiten bij de eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Er is dus niet altijd een pasklaar antwoord voor handen. Soms kost het even onderzoek of uitzoekwerk wat nog echt de vraag is en waar de gezinnen willen groeien. Als eigen kracht coordinator kan ik ook een conferentie opstarten, waarbij de gezinnen zelf een vraag opstellen en dan met elkaar een plan gaan maken voor de toekomst, waarbij ieder, naar zijn/haar mogelijkheden een bijdrage levert. Een follow up na drie maanden geeft dan al een resultaat in hoeverre het lukt om uitvoering te geven aan het plan, Het is niets moeilijker dan veranderen, wat dus tijd kost en neem deze tijd. Heb vertrouwen in het oplossende vermogen van de (echt)paren of gezinnen zelf.

Paula Langen
Ervaringsdeskundige

Hoi Petra,
In aanvulling en als mogelijke variant op de suggestie van Mischa: ik heb een moeder en dochter een keer voor zichzelf én voor de ander het spinnenweb laten invullen en hen daarover met elkaar laten praten. Bleek dat ze beiden dachten dat de ander het spinnenweb heel anders zou invullen...Deze verrassende bevinding gaf hen veel gespreksstof, stelde het beeld dat ze van elkaar hadden bij en gaf ze beiden energie om aan hun uitdagingen te werken en elkaar hierbij te helpen.

Implementatie coach, zorg vernieuwer.

Hoi Petra, het andere gesprek kun je natuurlijk altijd voeren, ook met meerdere mensen bij elkaar. Ik heb er nog geen ervaring mee maar kan mij zo voorstellen dat als je binnen een gezin met PG tool aan de slag wil je alle gezinsleden het spinnenweb laat invullen met als doel hoe degene zich voelt of positioneert in het gezin.
Aan de hand daarvan kunnen ze met elkaar in gesprek. Wellicht kunnen ze komen tot een gezamenlijke veranderwens en kun je samen verder middels het actie wiel.

Ik heb wel eens met een groepje vrijwilligers in een buurtpunt een paar keer samen gezeten aan de hand van problemen die er waren. Ik heb toen de inspiratie kaarten uitgelegd en ieder er een laten pakken. Men vertelde heel open over zichzelf en dat gaf opening op een rustige manier te kunnen praten over de bestaande problemen.
Een winst voor deze groep is dat ik zie dat ze veel beter naar elkaar luisteren en elkaar de ruimte geven in hun mening.