Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

28 februari 2020
Commissielid

“Men spreekt weer over stelselherziening van de Jeugdzorg. Centraal moet staan een model waar huisarts, verpleegkundige en sociaal werker samenwerken in de vroegsignalering, screening en opvang. Wie is het hier mee eens? Wie heeft hier al ervaring mee?”

Toelichting

Zie bijgaande impressie van een korte kennismaking met de Cubaanse 'jeugdzorg'.

Coördinator Adamas Inloophuis

Zeker mee eens! Gemeente Hillegom zijn hier al heel goed mee bezig.(oa. ook door "welzijn op recept") Samen (met de formele en informele zorg) kunnen wij de gast/patient/client op de juiste manier ondersteunen . Wij bij het Adamas Inloophuis (een inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker) zijn ook "bruggenbouwers" om onze gasten a.h.v. "positieve gezondheid" hun veerkracht weer te laten hervinden. Dit doen wij ook door samen te werken met huisarts, sociaal makelaar, fysio, coach etc. www.adamas-inloophuis.nl

Adviseur

Mooie beschrijving van de werkwijze in Cuba. Veel om van te leren ook, ondanks de verschillen. Hopelijk wordt in die nieuwe stelselherziening de handschoen opgepakt om ook echt preventief te gaan werken! En dan bedoel ik niet preventief als er al iets aan de hand is, maar werkelijk preventief! We hebben hier in Nederland een prachtig fijnmazig netwerk op wijkniveau voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers, u schreef het al: de jeugdgezondheidszorg. Wat zou het mooi zijn als we echt vanuit de burgers gaan denken en op dat wijkniveau aanwezig zijn en blijven. Met de jeugdgezondheidszorg, met het sociaal werk, met de kinderopvang en het onderwijs. En wellicht vergeet ik nu nog andere organisaties te noemen, waarvoor excuus. Organisaties die zich nu al voor alle kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers inzetten en dat samen met hen doen. En als er zorgen of klachten zijn dan pas komen de de zorgorganisaties in beeld. Vroegsignalering begint in mijn ogen voordat er risicofactoren of problemen zijn, dat begint met het 'gezond' houden van wat al goed gaat en daarop inzetten.

Sociaal werker

Ben ik het mee eens. We zien de positieve resultaten van "Welzijn op recept". Dit zou in het traject daarvoor (voor WoR) een prima aanvulling kunnen zijn. Wel is daar onderling vertrouwen nodig tussen gezondheid, zorg en welzijn.

Beleidsadviseur jeugd en beroepsethiek

Dank voor het delen van deze ervaring. Erg boeiend om te lezen, want Cuba is ook door de boycot een redelijke blinde vlek voor de 'westerse' wereld. Ik ben benieuwd hoe je zelf aankijkt tegen de verschillen in politieke maar ook economische aansturing. Volgens mij bestaan in Nederland vergelijkbare initiatieven, maar de markt blijft prikkelen waardoor het effect van - in opzet - vergelijkbare initiatieven mogelijk anders uitpakt. Ben benieuwd om te lezen hoe anderen daarover denken!