Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

16 maart 2021
Coordinator

“Op welke wijze kan de visie van Positieve Gezondheid opgenomen worden in de organisatiecultuur van TVN zorgt, waarbij de toepassing van Positieve Gezondheid de basis vormt van gespreksvoering tussen wijkbewoner en wijkverpleegkundige”

Toelichting

Verpleegkunde studenten gaan weer aan de slag met onderzoek om Positieve Gezondheid verder handen en voeten te geven in de wijk, op de werkvloer bij Cooperatie TVN zorgt in Nijmegen. Dit keer met bovenstaande vraagstelling. Zij zijn op zoek naar artikelen/literatuur die zij kunnen betrekken in hun onderzoek. Wie heeft er nog tips hiervoor?

Casemanager thuisbegeleiding Pantein in Veghel

Hallo Merita,

In onderstaande link staat meer over het interview met Machteld Huber en een ervaringsdeskundige wat ik onlangs heb gelezen in dagblad de Limburger.
https://www.iph.nl/kennisbank/interview-de-limburger-met-machteld-huber-en-ervaringsdeskundige/

Verder werken wij (Thuisbegeleiding) ook vanuit deze visie.
Ik wil dit graag binnen de casusbesprekingen meer handen en voeten geven. Dit om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar om zo te ervaren hoe de begeleiders deze visie in de praktijk handen en voeten geven. Welke gespreksvaardigheden worden er gehanteerd, wat werkt goed en wat minder, waar let je de volgende keer op.
Zo zou ik graag het gedachtengoed meer laten terug komen in het dagelijkse werk binnen de thuisbegeleiding.
Vanuit de organisatie hebben we dus tijd en ruimte om casusbesprekingen te voeren.
(ter info; Binnen de thuisbegeleiding ligt de focus wel op gedrag van de klant en niet op het verpleegkundige.)

met vriendelijke groet,
Astrid

Projectleider

Hallo Marita,

In ons netwerk is Positieve Gezondheid leidend voor de visie, de manier van organiseren en de uitvoering.
Als je wilt kan ik je daar wel wat meer over vertellen.

Mar vriendelijke groet,

Meike Hornstra, projectleider Gezond Texel 2030

Bedrijfsmaatschappelijk werker | trainer | teamcoach

Beste Merita, dit lijken mij meerdere vragen tegelijkertijd; over organisatiecultuur, praktische toepassing en onderzoek. Wat is de belangrijkste of eigenlijke vraag?

Vrijwilliger

Bij de intake van de wijkbewoner het spinnenweb samen bespreken?