Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

25 februari 2021

“Ik ben op zoek naar organisaties binnen Welzijn die vanuit gedachte Positieve Gezondheid werken. Vooral nieuwsgierig naar de wijze van registreren/verwerken in het registratiesysteem.”

Kwaliteitsmedewerker, trainer, implementatiecoach Positieve Gezondheid

Hoi Margot,

We proberen zo min mogelijk te problematiseren.
Wij geven uitvoering aan Wmo en Welzijn.
Indien van toepassing, dan registreren we alleen de veranderwens/hulpvraag en het doel.
Bij complexere situaties of ketenregie is vaak meer nodig en is wel een plan noodzakelijk.

Coördinator Adamas Inloophuis

Hallo Margot, wij werken dagelijks met "Positieve gezondheid" en wij registeren NIKS.
Dit vooral ook omdat wij vinden dat deze tool juist gaat over zelf regie. Wij doen de test samen, bespreken hem en vervolgens maken wij aantekening in het boekje van de gast. Dit boekje krijgt de gast mee naar huis. Hier staan zijn of haar (zelf gemaakte) afspraken in.
Mocht je er meer van willen weten, bel of mail ons gerust.
Marcia de Groot, Adamas Inloophuis
0642021359

Sociaal Werker

Hoi Margot,

Ik werk in Welzijn en neem positieve gezondheid mee in mijn praktijk/Buurt. Hoe we dit registreren ...goede vraag? Ik weet dat we via Welzijn op Recept registreren in Regas/ Minerva maar dat is het proces van intake naar match en waarnaartoe we matchen incl. tijd...bedoel je dit? De spinnenweb thema,s zouden we veel beter kunnen gebruiken mss ook wel in de registratie maar dit is niet mijn expertise, Je kan contact opnemen met Ineke smeulers projectleidster Welzijn op Recept . i.smeulers@combiwel.nl 0613064494

Huisarts en Medisch Adviseur

Beste Margo,

Onderstaande kreeg ik van een collega (binnen onze Zorgorganisatie EersteLijn) doorgegeven, misschien heb je er wat aan:

Welzijn op recept Schiedam benoemt het: Informatie professionals – WOR-Schiedam (wor-schiedam.nl)

Idem Seniorenwelzijn (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis): Visie en missie - Seniorenwelzijn

SWOP (Pijnacker-Nootdorp) heeft het in hun meerjarenplan benoemd staan: Meerjarenbeleidsplan-SWOP-2020-2023.pdf

In hoeverre ze hier echt handen en voeten aan geven, is mij niet bekend.

Groeten, Natasja van den Ende, ZEL

Praktijkondersteuner GGZ

Hallo Margot,
In Heerlen werkt StandBy, coöperatie van zorg- en welzijnsorganisaties in het sociaal domein met Positieve gezondheid www.heerlenstandby.nl.
Ik denk dat er inmiddels al een aantal medewerkers aangesloten is bij 1sociaal domein, zelf werk ik in een gezondheidscentrum/ huisartsenpraktijk dus wij zullen een ander systeem hanteren.

hartelijke groet,
Anne-Marie

Adviseur Welzijn

Hallo Margot,
Wij gebruiken het WEB van positieve gezondheid als gespreksinstrument om vervolgens het meest passende arrangement in te kunnen zetten, In ons registratiesysteem scannen we het ingevulde web als bijlage en in de rapportage beargumenteren we het gekozen arrangement.

Ouderenadviseur

Hallo Margot,

Ik registreer in ons registratiesysteem Regicare (RegiMaDi) en voeg het ingevulde spinnenweb als bijlage toe aan de casus.

Hartelijke groet,
Rianne