Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

27 november 2020
Beleidsmedewerker volksgezondheid

“Zijn er professionals die erover nadenken om positieve gezondheid in te zetten bij de nieuwe wet inburgering? Welke afweging is daarbij gemaakt, en waarom?”

Arts, adviseur en trainer. gezondheid vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden
Wijkcontact Medewerker Jeugd Maatschappelijk Ondersteuning
Taakstelling huisvesting statushouders,, Integratie & reintegratie, coördinator Taalhuis, coördinator Vluchtelingenhulp Tholen

Wij werken al een aantal jaar volgens dit principe, het zit dus voor ons niet vast aan de nieuwe wet inburgering. Positieve gezondheid is overigens ook heel goed in te zetten op alle gebieden van het sociaal domein.