Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

19 november 2020
Jeanine Bekker
HR adviseur

“Wie heeft ervaring met het toepassen van de methodiek van positieve gezondheid in het "andere gesprek" met medewerkers in een organisatie.”

Toelichting

Ons doel is positieve gezondheid te integreren in de werkomgeving  en de traditionele gesprekcyclus hier op aan te passen

Verpleegkundige ouderenzorg en specialist Positieve Gezondheid

Hoi,

Bij ons in de Matenhof, een woonzorg- annex verpleeghuis, hebben we eerst de sessies gegeven aan alle collega's, vrijwilligers etc. Maar hoe voer je het andere gesprek? Dat, merken we, is iets wat de meesten niet beheersen. Het is moeilijk om met iemand in gesprek te gaan en dan te luisteren. wat heeft iemand te vertellen? En hoe kan ik verdieping zoeken?

Verbinder, vernieuwer en veranderaar in zorg en sociaal domein

Beste Jeanine,

wat leuk om te lezen en ook alle reacties van anderen te lezen. Vanuit iPH zijn we bezig om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te vertalen naar werkgeversperspectief. We trekken hierbij samen op met Alles Is Gezondheid en met een aantal van onze samenwerkingspartners. Zullen we een afspraak maken om hier eens verder over door te praten? Ik zou in ieder geval graag horen hoe jullie hier binnen Beter Thuis Wonen Thuiszorg nu mee bezig zijn en waar jullie verdere behoefte ligt.

Met vriendelijke groeten,
Lizzy van der Kooij

trainer, adviseur, projectleider Institute for Positive Health
0649636249

Rouwtherapeut

Dag Jeanine,

Misschien is de Lifeboat-methodiek iets hiervoor.
Deze methodiek gaat over alle facetten van het leven die ook in het spinnenweb staan beschreven. Het is op een laagdrempelige manier toe te passen, zowel individueel als in een team. Het zorgt voor (h)erkenning, meer inzicht in ieders eigen en andermans manier van omgang met levensvragen. En daarnaast zorgt het ook voor verbinding, meer positieve energie, minder burnoutklachten, dus minder verzuim binnen teams.
Wil je meer info over deze methodiek, dan kan je deze vinden op: https://www.gertiemooren.nl/begeleidingtraining/lifeboat-training/
Je mag ook telefonisch contact met me opnemen. Contact gegevens vind je op mijn website.
Niks moet... maar het kan...

Hartelijke groet, Gertie Mooren

Huisarts, coach, adviseur IPH

Beste Jeanine,
hierbij ook nog een artikel gepubliceerd in Huisarts en Wetenschap, wat breder ingestoken over inzet Positieve Gezondheid voor de professional.
Verder kun je op de website van iph info vinden:

https://iph.nl/wp-content/uploads/2019/09/iph-pg-en-werk-procesnotitie-1.pdf

https://iph.nl/programma-vitaal-bedrijf-zet-vol-in-op-positieve-gezondheid-op-de-werkvloer/

Groet, Karolien van den Brekel
huisarts, trainer en adviseur iPH

Beste Jeanine
Ik heb hier geen ervaring mee. Ben nog maar net gestart met de cursus. Is wel een goede inzet deze vraag succes. Ik lees al veel goede reacties op je vraag.
Met vriendelijke groet Sabine Hermans

Vitaliteitscoach

Hoi Jeanine,

In onze zorgorganisatie gebruik ik de tool in de individuele vitaliteitsgesprekken met medewerkers. Deze komen naar mij vanwege frequent verzuim, op advies van manager/teamcoach of vanuit zichzelf.
Ik laat de tool op a4 ter plekke invullen en laat ze per pijler vertellen waar hun score op gebaseerd is. Doormiddel van verdiepende vragen, samenvatten en de onderliggende vraag samen opzoeken probeer ik de medewerker inzicht te krijgen , zodat eigen regie gestimuleerd wordt. Bij de zoektocht naar hulpbronnen bij de coachvraag kijken we war de organisatie kan doen om hierin te faciliteren.

Superfijne gesprekstool dus om het andere gesprek aan te gaan!

Groet,
Michella Back

Coördinator chronische zorg/teamlid persoonsgerichte zorg

Hoi Jeanine,

Wat wij in onze organisatie doen en waar ik mijn collega's in heb meegenomen is de attitude waar het om gaat. Dus met open houding en oordeelloos in gesprek gaan met elkaar. De ander goed te laten uitspreken en in verbinding zijn en hierdoor de vraag achter de vraag trachten te achterhalen.

groet, Karin ter Borg

Verpleegkundig Specialist

Dag Janine. Als trainer in een ziekenhuis, en daarmee bestaande teams trainen, kwam ik er vrij snel achter dat professionals ook de behoefte hadden om aan te geven wat zij nodig hadden om hun werk goed te kunnen doen. Door eigen inzicht en inzicht van anderen ging het team groeien en gingen ze anders met elkaar en met de leidinggevende om. Ook op individueel niveau kan de methodiek helpen waar de medewerker in wil groeien en waar ondersteuning bij nodig is. Een mooie gewaarwording en het ging min of meer vanzelf.
Groet
Bert van Rixtel

Registerpsycholoog NIP Arbeid, Gezondheid & Organisatie

Beste Janine,

Wat een prachtig en zinvol plan! De PG-methodiek is inderdaad een mooie en concrete tool voor het aangaan van het gesprek met medewerkers over het verduurzamen van hun inzetbaarheid! Als praktijk voor Arbeid & Gezondheid sturen wij onze nieuwe klanten/clienten een link naar het spinnenweb voorafgaand aan de intake. Het komt regelmatig voor dat men door de bedrijfsarts wordt doorgestuurd met niet medisch verklaarbare klachten/mentale klachten maar dat de zingevingsvraag en gebrek aan kwaliteit van leven, groter blijkt dan de mentale klacht. Door daar aandacht aan te besteden, ipv op de klachten, stimuleren we de zelf-regie en het zelfherstellend vermogen. En dus verduurzamen we inzetbaarheid. Geweldig als organisaties zoals jullie dit zelf oppakken op de werkvloer! Dat zullen jullie vast gaan terug zien in de verzuimcijfers.

Adviseur/ projectleider

Hallo Jeanine,

Wij hebben vanuit Sociaal werk werkt! een pilot Positieve gezondheid op de werkvloer. Aan de pilot doen zo'n 17 sociaal werk organisaties mee. Sommige van hen, waaronder Tinten groep en Versa welzijn gebruiken hebben positieve gezondheid al geintegreerd in de gesprekscyclus. Als je wilt kan ik je met hen in contact brengen? Of meld je aan voor onze werkgroep hier op 1sociaaldomein.

Davina

Projectleider

Hallo Jeanine,

Ik ken twee voorbeelden: VVT-organisatie Omring en VG-instelling Novalishoeve (onderdeel Raphaelstichting). Eventueel kan ik je daar mee in contact brengen.

Mvg, Meike Hornstra

Ervaringsdeskundige

Beste Janine,

Wij (Ixta Noa) zijn op dit moment ook bezig met de pilot methodiek voor Positieve Gezondheid bij meerdere locaties. Wij passen dit toe bij het herstel van mensen met een psychische beperking.

Coördinator Positieve Gezondheid

Hi Jeanine,
Als GGD Hollands Midden dragen we naar onze gemeenten en partners het gedachtegoed Positieve Gezondheid uit en dat willen we ook vertalen naar onze eigen interne organisatie vanuit gedachte 'practice what you preach'.
Twee studenten Toegepaste psychologie (Hogeschool Leiden) hebben ons geholpen via hun afstudeeropdrachten. Een van de studenten heeft als proef het andere gesprek gevoerd met enkele collega's van de GGD en die gesprekken geëvalueerd. Overigens hadden we zijn stagevergoeding omgezet in de mogelijkheid om basismodule Werken met Positieve Gezondheid te volgen. Voor ons toch een belangrijke voorwaarde en voor de student een verrijking. Resultaten van de afstudeeropdrachten gebruiken we samen met manager HRM om vervolgstappen te zetten.
Groet, Ellen

HR-expert

Wij trainen medewerkers om het model te gebruiken bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en het formuleren van een doel / vraag die met managers te bespreken zodat zij zelf actief aan het werk gaan om hun loopbaan te sturen. Managers worden getraind om positieve gezondheid toe te passen bij re-integratie, inzetbaarheidsgesprekken en de jaargesprekken. (wat is belangrijk voor jou, waar ga je aan werken en hoe kan ik als manager jou daarin ondersteunen?)

Beste Jeanine, wij gebruiken de methodiek en het spinnenweb bij het trainen van leidinggevenden die beter met medewerkers in gesprek willen gaan. Ik gebruik het trouwens zelf ook bij mijn medewerkergesprekken. ;-)

Vriendelijke groet,
Meijke van Herwijnen
Directeur Visiom (trainingspartner iPH)

Fredrike Bannink
Klinisch psycholoog en jurist. Auteur boek Positieve Gezondheidszorg

Beste Jeanine,
Wellicht ben je dan geïnteresseerd in hoofdstuk 10 van ons boek Positieve Gezondheidszorg (Bannink & Jansen, 2017). Daarin kunt u een hoofdstuk vinden over oplossingsgericht werken in teams en organisaties.
Met vr groet,

Wmo consulent

Hallo Jeanine, Aggie Jansen (Wmo) is nauw betrokken bij positieve gezondheid.
Je kunt haar bereiken via de toegang 140412.

Vr. gr. M. Buskens