Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

4 november 2020
Beleidsmedewerker

“Wie heeft er een gemeentelijk beleidsplan sociaal domein op basis van het gedachtegoed positieve gezondheid?”

Toelichting

Een Limburgse gemeente wil een nieuw beleidsplan sociaal domein ontwikkelen (o.a. beleidsdossiers jeugd, onderwijs, wmo, praticipatie en gezondheid), waarbij het concept en gedachtegoed van postieve gezondheid centraal staat. Wie heeft er een voorbeeld? Alvast bedankt!

Vrijwilliger

de gemeente Sluis in Zeeuws-Vlaanderen

Specialist cultuur, zorg en welzijn

Dag Nicole, Volgens mij zijn de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert al enige jaren bezig te investeren in positieve gezondheid. Verder kun je op de website van iResearch https://www.iresearch.nl/positieve-gezondheid ook nog zoeken op andere gemeenten. Zij hebben ooit een inventarisatie gemaakt.
Succes en groet, Angela van Dijk

Adviseur

Hoi Nicole,

Ook de gemeente Utrecht is hier al jaren druk mee bezig. Vanuit de samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein via Krachtige Basiszorg. Met een brede visie op positieve gezondheid, de meest recente versie van het beleidsplan 2019-2023 is hier terug te vinden: https://omgevingsvisie.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/zz-omgevingsvisie/thematisch-beleid/gezondheid/2019-10-nota-gezondheid-voor-iedereen-volksgezondheidsbeleid-2019-2023.pdf

Ikzelf ben betrokken bij het vertalen van het Wageningse beleid naar de samenwerking binnen de jeugdhulp en voor de toegang. Hier is het beleidsdocument terug te vinden van Wageningen: https://www.wageningen.nl/Bestuur/Beleid_en_regelgeving/Beleidsstukken/Beleidskader_Samen_Wageningen

Succes!

Chiel

Leefstijlcoach, expert Verbinding Preventie en Zorg, projectadviseur netwerkaanpak volwassenen, bestuurslid

Hoi Nicole, ik weet dat gemeente Haarlemmermeer ook met positieve gezondheid werkt.
Wellicht dat je Sandra Spekkels kunt benaderen, en doe haar dan mijn hartelijke groeten!

Projectmanager Wonen

Hallo Nicole.

De gemeente Texel heeft PG opgenomen in haar gezondheidsbeleid. Je kunt eens contact opnemen met Stella Vonk van de gemeente Texel en geef dan maar aan dat je haar naam van mij hebt. Ik weet niet of zij meteen de juiste persoon is maar dan kan zij je wel doorverwijzen.
https://www.texel.nl/mozard/document/docnr/3290592/Actieplan%20gezondheidsbeleid%202018-2022,%20incl.%20toelichting%20-%20vastgesteld%202018

Geestelijk verzorger

Dag Nicole,

Kijk eens naar gemeente Wageningen, hier is de afgelopen jaren veel gebeurd op dit gebied.

groet Gerda Grave

Dag Nicole, kijk bij de gemeente Wageningen. Volgens mij gebruiken ze veel van de gedachtengoed in hun beleidsplannen. De gezondheidsnota van de gemeente Teylingen gebruikt ook positieve gezondheid als raamwerk.

hgr. Nancy Baghdadi
Welzijn Teylingen

Kennisbrug | Trainer & Procesbegeleider in Sociaal Domein

Hallo Nicole,

De gemeente Zoeterwoude werkt hier al een aantal jaren mee. Via deze link kun je het plan downloaden. https://www.zoeterwoude.nl/home/lokale-regels-en-beleid_42068/item/sociaal-beleid_34072.html

Het vervolgplan zal ook op dit gedachtegoed gestoeld zijn en heeft als ambitie een nog bredere implementatie te bewerkstellingen.

Hartelijke groet,
Evelyn Kessels
Samen Gezond Zoeterwoude

Beleidsmedewerker

Dag Nicole,

in de gemeente Putten ligt er een Meerjarenplan Sociaal Domein 2019-2022. Dit is geschreven vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Zie de site van gemeente Putten (www.putten.nl) of zoek via Google.
De implementatie interen en samenwerking met onze partners vanuit deze werkwijze brengt wel uitdagingen met zich mee.

Hartelijke groet,
Marijn Hofmeijer
gemeente Putten

Godelieve van Liebergen
Vrijwilligerscoordinator en geestelijk verzorger

De gemeente Utrecht !
Die werkt daar al een aantal jaar mee.


Met vriendelijke groet

Godelieve van Liebergen
geestelijk verzorger
bij CvL Zin in Utrecht

Sociaal Cultureel Werker

Gemeente Beesel heeft het klaarliggen, maar het is nog niet formeel goedgekeurd door de raad. Wellicht kan je ze wel alvast benaderen.

Dorpsondersteuner

Mogelijk kan dorpskern Meijel- Of gemeente Peel & Maas u verder helpen