Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Vraag

10 oktober 2020
Coach, therapeut

“Wie wenst een voorbeeldmodel te delen van een projectaanvraag voor subsidie met als thema 'Positieve Gezondheid in de frontlinie'?”

Toelichting

Provincie Limburg heeft momenteel een 2 tal fondsen die kleinschalige burgerinitiatieven omarmen met een bedrag. Ik heb binnenkort een overleg en wil ze dan kennis laten maken met Positieve Gezondheid. Wie kan er een projectaanvraag voor subsidie met mij delen die ik kan gebruiken?

Ik werk als vrijwilliger bij Humanitas (maatjesproject, PR en wandelgroep). Als ervaringsdeskundige/inhoudsdeskundige voor deze vereniging in de frontlinie wil ik onze doelgroep het spinneweb laten invullen voor zelfreflectie en zelfregie. Zodoende kunnen wij ze verder begeleiden in onze 6 vaste projecten. Ik heb volgende week een overleg en wil ze dan kennis laten maken met Positieve Gezondheid. Provincie Limburg heeft momenteel een 2 tal fondsen die kleinschalige burgerinitiatieven omarmen met een bedrag. Daar zou ik graag gebruik van willen maken. 

De thema's zijn o.a. zingeving, dagelijks functioneren, sociaal maatschappelijk participeren, armoede en eenzaamheid. Ik wil ze contact laten maken met hét andere gesprek. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden, en wellicht de leidinggevenden sneller te kunnen 'beïnvloeden', lijkt mijn strategie zinvol om ze al een projectplan uitgewerkt (door mij) te laten ontvangen. Dit als een mooi gebaar om efficiënter te werken en hen werk uit handen te nemen. Wie wil er een projectaanvraag voor subsidie met mij delen die ik kan gebruiken?

Guus Bax
Sr beleidsmedewerker maatschappelijke ontwikkeling

Beste José, ik weet niet of het precies is wat je zoekt. Maar ik geef toch maar even aan wat ik in de aanbieding heb.
De gemeente De Frieske Marren heeft een pilot positieve gezondheid gestart en die eindigt per 1.1.2021. Deze pilot draaide in het gezondheidsplein Lemmer. Daaraan werkte alle partijen in het gezondheidsplein mee, o.a. huisartsen maar ook het sociaal wijkteam van de gemeenten de de welzijnsinstelling De Kear. Deze pilot is een onderdeel van vitale regio Fryslân waarin gemeenten, GGD en zorgverzekeraar samenwerken. Het is grotendeels gefinancierd door de moeder organisatie (Achmea) van onze zorgverzekeraar De Friesland Zorgverzekeraar.
Met provinciale middelen willen we het in 2021 voortzetten en verbreden naar andere vrijwilligers- en professionele organisatie en inwoners.
Eén van de deelnemende huisartsen is ook voorzitter van de regionale huisartsen vereniging en het streekziekenhuis in Heerenveen heeft ook positieve gezondheid omarmd en wil ook de gemeenten daarbij verder betrekken.
Uiteraard gaat alles moeizaam en halen we de 100 beoogde spinnenweb gesprekken niet. We zijn blijven steken op de helft. Maar we hebben enige ervaring.

Coördinator

Hoi José
Ik heb wel een idee.
Of het een kant en klaar projectplan is dat is de vraag

Complementair geneeskundig therapeut, Positieve Gezondheid, Leefstijlgeneeskunde en eigenetica, Regressie en Eclectisch Energetische Natuurgeneeskunde Trainingen Wim Hof methode, Yoga, Positieve gezondheid/Salutogenese, Shinrin Yoku

Hallo José,

Ik kan je hier niet mee helpen heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ben er wel geïnteresseerd in omdat ik zelf ook ideeën heb. Ik ben sinds kort in contact ook met Humanitas ivm platform vrijwilligers organisaties PVOV vanuit het bedrijf van min partner en zou er daar ook graag mee aan de slag gaan. Wellicht kunnen we op andere wijze info uitwisselen, brainstormen etc. Harte groet Susan - Yuheal, www.yuheal.nl