Channel Positieve Gezondheid

Landelijk channel

Te vinden in dit channel:

Noordkop Gezond voor Elkaar

Dit is een besloten werkgroep. Als u deel wilt nemen klik dan rechtsboven op Lidmaatschap aanvragen. De beheerder van deze Werkgroep wordt op de hoogte gesteld en zal u wel of geen toegang verlenen. Houd er rekening mee dat dat enkele uren kan duren.

Doel van deze werkgroep

We geloven in de veerkracht van mensen en de positieve werking van eigen regie en werken vanuit de visie van Positieve Gezondheid. Ons doel is een positief gezonde regio over 15 jaar. We investeren de komende jaren in samenwerking en geven inwoners de handvatten om zo gezond mogelijk en veerkrachtig te leven, passend bij hun situatie. Kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen en best practices is een belangrijk onderdeel van dit netwerk om van elkaar te leren en samen Positieve Gezondheid handen en voeten te geven.