Tijdlijn Positieve Gezondheid

Dunya Vermaat heeft dit bericht geliked

Praktijkvoorbeelden én ervaringen gezocht van organisaties bij de inzet van Positieve Gezondheid in HR-gesprekken met medewerkers

Wie kan mij helpen aan tips of namen van ervaringsdeskundigen waar wij, vanuit de Zeeuwse Zorg Coalitie, contact mee op kunnen nemen?

Ik ben op zoek naar een concrete ervaring en/of tool voor de inzet van Positieve Gezondheid in HR gesprekken met medewerkers (functionerings-, ontwikkelings- en evaluatiegesprekken) in de context van de zorg- en welzijnssector. Managers en een deel van de medewerkers zijn bekend met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid, maar hoe pas je dit toe op de medewerker zelf in relatie tot hun inzet en ontwikkeling in brede zin.

Ik hoor het graag,
groet Ilja van den Bos, kwartiermaker Zeeland Positief Gezond

Dunya Vermaat heeft dit bericht geliked

Wil jij Positieve Gezondheid ook dichterbij brengen voor alle inwoners van Noord Nederland?

Toelichting
Steeds meer zorgverleners zijn opgeleid om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid in de dagelijkse praktijk toe te passen. Op basis van de vragenlijst Positieve Gezondheid kunnen zij een gesprek voeren dat zichtbaar maakt wat écht belangrijk is voor de burger. Daarmee begeleiden ze hen naar de juiste zorg op de juiste plek.

Tegelijkertijd wordt in Noord Nederland het gebruik van PGO’s gestimuleerd met het programma PGO Netwerk Noord. Positieve Gezondheid is een van de projecten binnen dit programma.

Maar wat is dat eigenlijk een PGO?

Mensen willen graag meer inzicht in hun eigen gezondheid. Dat kan met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Zorgverleners schrijven informatie over gezondheid en behandelingen op in een elektronisch dossier. Mensen houden ook zelf gegevens bij zoals bloeddruk of gewicht.

Met een PGO verzamel je al deze gegevens op één plek zodat je alles overzichtelijk bij elkaar hebt en daarmee zelf regie kunt voeren op jouw zorg.

Waarom een "PGO project Positieve Gezondheid"?

In het project 'PGO Project Positieve Gezondheid' vult de inwoner, samen met Ivido of Quli, de vragenlijst van Positieve Gezondheid in en kan de inwoner het diagram (zie afbeelding hieronder) veilig in de PGO bewaren bij de andere gezondheidsgegevens. Daarnaast kan de inwoner toestemming geven om eenvoudig en veilig informatie te delen met de betrokken (zorg)professionals voor een goed advies en begeleiding op maat.
Wij zijn op zoek naar jou!

Wij zijn ervan overtuigd dat ons project ook kan bijdragen aan het behalen van jóuw doelstellingen.

Gebruik jij als zorgprofessional Positieve Gezondheid als instrument voor het andere gesprek?
Ben je als beleidsmedewerker betrokken bij De Juiste Zorg op de Juiste Plek initiatieven?
Ben je professioneel betrokken bij programma’s voor het bevorderen van een gezonde leefstijl?
Ben jij als ambtenaar verantwoordelijk voor het bevorderen van digitale vaardigheden van burgers?
Meld je dan aan bij de coördinator van de Use Case Positieve Gezondheid van PGO Netwerk Noord chris.borsten@ivido.nl

Samen bekijken we op welke wijze Positieve Gezondheid met de PGO bij kan dragen aan jouw professionele agenda.

Motivatie
Het programma PGO Newerk Noord heeft zich met met deze Use Case Positieve Gezondheid ten doel gesteld om meer dan 1000 professionals en 50.000 burgers kennis te laten maken met de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. In dit grootschalige programma waaraan regionale overheden, zorgverzekeraars en kennisnetwerken actief participeren willen in een jaar tijd aantonen dat de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) een krachtig middel is om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te verspreiden en tevens het een veilige omgeving voor de burger te bieden waarin deze gezondheidsgegevens kan bewaren en desgewenst kan delen met het zorgnetwerk.

Werkgebied
PGO Netwerk Noord

Friesland - Groningen - Drenthe

Contact: coördinator van de Use Case Positieve Gezondheid van PGO Netwerk Noord chris.borsten@ivido.nl

Janneke Nannen heeft dit bericht geliked

Heb je nog geen training Positieve Gezondheid gevolgd maar wil je toch meer verdieping dan alleen informatie? Benieuwd naar het persoonlijke verhaal en uitleg van Machteld Huber? Wil je leren van (andere) professionals hoe het spinnenweb in de praktijk werkt?

Dan is de Praktijkdag Positieve Gezondheid op 20 september te Zeist, daarvoor de ideale gelegenheid.

De dag is bedoeld voor zorg- en gezondheidsprofessionals, welzijnswerkers, therapeuten, coaches, begeleiders en specialisten. Maar ook onderwijsinstellingen, gemeenten, overheden, verzekeraars en werkgevers die bekend met Positieve Gezondheid en een (eerste) stap willen maken met toepassing in hun praktijk zijn van harte welkom.

Meer informatie is te vinden op: https://www.iph.nl/kennisbank/20-september-praktijkdag-positieve-gezondheid-hoedan/

Merita van Mook heeft op dit bericht gereageerd

Mijn naam is Majella Libeton, heb 15 jaar ervaring als Praktijkverpleegkundige-Somatiek en ben nu op zoek naar huisartspraktijken en/of andere gezondheidscentra in de buurt van Nijmegen en omstreken die werken vanuit (en met) Positieve Gezondheid.
Temeer daar ik me aan het oriënteren ben inzake een ander werkveld en zou graag willen kennismaken met praktijken dan wel organisaties die werken vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid

Wil Bekker heeft op dit bericht gereageerd

Vanaf 1 januari 2022 bundelen iPH en Alles is Gezondheid de krachten voor een Positief Gezond Nederland.

In 2022 richten Alles is Gezondheid en iPH zich op drie lijnen van activiteiten. De eerste lijn is het aanjagen en ondersteunen van wijken, steden, gebieden en regio’s die zich richten op gezondheid(verbetering). De tweede lijn is het activeren en borgen van domein-overstijgende samenwerkingsverbanden. Denk aan allianties of netwerken op het gebied van kinderarmoede, taal en gezondheid, gezonde mode-industrie, jongerenhulp, gezond werkgeverschap of op het thema groen en gezondheid.